Master in de conservatie-restauratie

In deze master teken jij samen met je promotor je mastertraject uit. Zo krijg je de mogelijkheid om je onder andere te profileren als zelf­standige conservator­restaurator, conservatie­ en restauratiemanager of conservatiewetenschapper. Die profilering gebeurt aan de hand van een zelfgekozen specialisatiemodule, keuzeopleidingsonderdeel, stage en masterproef. In je specialisatiemodule bouw je een theoretisch kader op rond een van de volgende twee onderwerpen: ‘erfgoed in de wereld’ of ‘inno­vatieve conservatie­restauratietechnieken’. 

Aansluitend voer je een stage en een masterproef uit. Je verplaatst je moeiteloos van het atelier naar het labo en de studieruimte, en weer terug.Het resultaat? Aan het einde van je interdisciplinaire masteropleiding kan je een conservatie­ en/of restauratieproject zelfstandig afwer­ken. Je bent in staat om projecten te coördineren en kan moeiteloos samenwerken met specialisten uit andere disciplines, zoals (kunst­) historici, architecten en monumenten­ en landschapszorgers.