Side header image

Bachelor in de conservatie-restauratie

Profiel

In deze opleiding gaan kennis en onderzoek van cultureel erfgoed hand in hand, zodat jij na je opleiding verantwoord om kan gaan met de erfenis van onze voorouders. Daar komt heel wat bij kijken: de kennis van de context van een kunstobject of monument, het herkennen van historische materialen en technieken, het onderzoek naar de juiste conservatie-restauratietechnieken en de uitwerking van depot- of herbestemmingsplannen. 

Tijdens je opleiding leer je omgaan met de historische waarde(n) van erfgoed en de waarde(n) die de hedendaagse maatschappij aan erfgoed hecht. Je bestudeert de werking van een museum, de erfgoedinstellingen en depots in alle facetten en je ontdekt de mogelijkheden en de beperkingen van een conservatie-restauratie-opdracht. Met behulp van humane- en natuurwetenschappelijke technieken leer je de context en opbouw van erfgoed te achterhalen. Je benadert erfgoed vanuit verschillende wetenschappelijke standpunten. Multiculturaliteit, globalisme, stedelijkheid en duurzaamheid zijn hierbij belangrijke invalshoeken. 

De opleiding conservatie-restauratie is uniek in Vlaanderen en sluit goed aan op de concrete conservatie- en restauratiepraktijk. Als conservator-restaurator werk je vaak in teamverband, met specialisten uit verschillende disciplines: kunsthistorici, archivarissen, architecten, en monumenten- en landschapszorgers. 

In deze opleiding leer je:

 • autonoom optreden binnen een geïntegreerd conservatie- en restauratieproject
 • projecten zelfstandig ontwerpen en/of coördineren
 • verantwoord omgaan met de erfenis van onze voorouders
 • ethische beslissingen nemen en die publiekelijk verantwoorden
 • communiceren met experts uit andere disciplines maar ook met klanten

Je toekomst

Met dit bachelordiploma op zak heb je aan de Universiteit Antwerpen binnen dit vakgebied rechtstreekse toegang tot:

De vooruitzichten op tewerkstelling zijn uitstekend. De belangstelling voor cultureel erfgoed groeit bovendien nog steeds, nationaal, Europees en mondiaal. Met je masterdiploma op zak kan je onder meer aan de slag:

 • als assistent van een zelfstandige conservator-restaurator; 
 • in musea (depotbeheer, conservatie-restauratieatelier, ...);
 • in publieke en private erfgoedcentra en erfgoedorganisaties; 
 • in diverse onderzoeksinstellingen;
 • in private bedrijven die gespecialiseerd zijn in conservatie-restauratie of kunsttransport;
 • in veilinghuizen, enzovoort.
Conservatiebehandeling van drie graftrommels


Docent Patrick Storme en studenten tonen het onderzoek en de conservatiebehandeling van drie graftrommels op Haspengouw TV

Emilia De Rijcke


De studenten nemen elkaar mee op
sleeptouw doorheen hun lesgebouw

Carolien De Wilde


Carolien De Wilde restaureert
wandtapijtkarton 'Samson en Delilah' 

Provincie Antwerpen


Studenten restaureren historische
objecten voor Provincie Antwerpen

dossin


Studenten aan de slag in het archief van Kazerne Dossin

M HKA


Achter de schermen van het M HKA

gelcleaning


Workshop gel cleaning door Dr. Lora Angelova (UK)

kathedraal en Elzenveld


Studentenbezoeken kathedraal en de kapel van het Elzenveld

Sven Van Dorst


"De veelheid aan disciplines zorgt voor
interessante kruisbestuivingen."

volg facebook

labo metaal 2016


Linde verkent de techniek van het
gieten in zand

Isabel Osselaere XRF 2016


Isabel Osselaere gebruikt XRF om 
materialen te ontleden

Modulor


Studentenvereniging architectuur,
interieurarchitectuur en
conservatie-restauratie

ingestorte sint-maarten


Ingestorte Sint-Maarten krijgt nieuw leven

bezoek stadsmuseum Lier


Studenten op ontdekking in Liers museum