Side header image

Jobmogelijkheden

  • Deze jobmogelijkheden zijn enkel van toepassing voor wie het masterdiploma behaald heeft.

Je masterdiploma is een springplank naar een boeiende carrière. Er staat een hele wereld voor je open.

Advocatuur

Of je nu bemiddelt bij een uit de hand gelopen burenruzie of een fusie van multinationals begeleidt: als advocaat maak je het verschil. Het beroep oefent nog altijd de grootste aantrekkingskracht uit op rechtenstudenten. Toch is in realiteit maar een kwart van de juristen advocaat.
 
Je start je loopbaan met een driejarige stage bij een advocaat met een jarenlange beroepservaring. Als advocaat-stagiair mag je zelfstandig zaken behandelen en een eigen cliënteel uitbouwen, maar werk je ook pro deo mee aan de rechtshulp voor minvermogenden. Naast je stage moet je via een examen ook een bekwaamheidsattest behalen.
 
Advocaten werken als zelfstandige, vaak in een eigen kantoor. In stedelijke centra komen meer en meer associaties van advocaten tot stand. Hierdoor kunnen advocaten binnen een groter samenwerkingsverband zich sterker specialiseren.
 
Er zijn ook tal van internationale advocatenbureaus in België aanwezig.

Magistratuur

De magistratuur of rechterlijke macht stelt ongeveer 10% van de juristen tewerk. Als rechter werk je bij rechtbanken zoals het vredegerecht en de rechtbank van eerste aanleg. Bij gerechtshoven zoals het Hof van Cassatie ben je raadsheer. Bij elke rechtbank is er ook een openbaar ministerie, onder leiding van een procureur of procureur-generaal, dat onder meer instaat voor strafvervolging.
 
Om magistraat te worden moet je een jaar stage aan de balie volgen of een andere juridische functie achter de rug hebben. Daarnaast moet je slagen voor een vergelijkend examen en volg je:

  • een stage van 3 jaar als je rechter wil worden (zittende magistratuur)
  • een stage van 18 maanden als je het openbaar ministerie wil vertegenwoordigen (staande magistratuur)  

Het notarisambt

Als notaris ben je de man of vrouw van de akten. Tot in de kleinste details leg je overeenkomsten tussen partijen vast.
 
Ongeveer 8% van de juristen is actief als notaris of notarismedewerker. Om kandidaat-notaris te worden:

  • moet je een bijkomend diploma van master in het notariaat behalen
  • loop je 3 jaar stage op een notariskantoor
  • leg je een vergelijkend examen af 

Vervolgens kan je benoemd worden tot notaris-titularis of je associëren met een notaris-titularis.

De privésector

Slechts een kwart van de jonge juristen begint onmiddellijk na hun studies een loopbaan in de privésector. Toch is uiteindelijk ongeveer de helft van de juristen er aan het werk.
 
De mogelijkheden in de privésector zijn zeer divers. Je kan aan de slag in industriële en handelsondernemingen, bank- en verzekeringsinstellingen, sociale en beroepsorganisaties, politieke partijen en belangengroepen en in de dienstensector.
 
Functies in de juridische sfeer zijn bijvoorbeeld juridisch adviseur en fiscaal raadgever. Het beroep van bedrijfsjurist is bovendien wettelijk erkend. Deze erkenning is vergelijkbaar met die van advocaat of bedrijfsrevisor.
 
Verder zijn er heel wat administratieve, commerciële en organisatorische jobs voor hoger opgeleiden zoals jij. Denk maar aan functies bij personeelsdiensten, directiesecretariaten, public relations, marketing en management.

Werken bij de overheid

Ongeveer 10% van de juristen kiest voor een job bij de overheid. Je kan er onder meer aan de slag:

  • bij lokale besturen zoals gemeenten, steden, intercommunales, OCMW’s
  • bij de Vlaamse of federale overheid
  • in internationale organisaties, van de Europese Commissie tot de Verenigde Naties
  • in de diplomatie 

Je vindt er niet alleen algemene ambtenarenfuncties, maar bent er ook aan het juiste adres voor een specifiek juridische functie.
 
Misschien heb je wel politieke ambities? Vele ministers en parlementsleden hebben een rechtendiploma. Je vaardigheden in debatteren en onderhandelen zijn in de politiek natuurlijk heel nuttig.

Onderwijs en onderzoek

Een beperkt aantal studenten neemt een onderwijs- of onderzoeksfunctie op. In het economisch, sociaal en paramedisch hoger onderwijs kan je aan de slag als docent in rechtsvakken. Een carrière aan de universiteit begin je met een doctoraatsopleiding.
 
Wil je liever lesgeven in het secundair onderwijs? De educatieve master (afstudeerrichting rechten) bereidt je voor op een baan als leraar. Ofwel volg je de educatieve master meteen na de bachelor rechten. Ofwel kies je na de master rechten voor een verkorte educatieve master maatschappijwetenschappen.