Jobmogelijkheden als dierenarts

Masterdiploma op zak, wat nu?

Pas als je je masterdiploma op zak hebt, ben je bevoegd om het beroep van dierenarts uit te oefenen. In de masteropleiding heb je je gespecialiseerd in:

  • paard
  • herkauwers
  • gezelschapsdieren
  • varken, pluimvee en konijn
  • onderzoek

Toch zijn je mogelijkheden op de arbeidsmarkt wellicht ruimer dan je denkt.

Meesten werken in zelfstandige praktijk

Ongeveer 60% van de Belgische dierenartsen werkt als zelfstandig dierenarts. Steeds meer vestigen zij zich in groepspraktijken gespecialiseerd in:

  • ofwel overwegend grote huisdieren (de zogenaamde landelijke praktijken)
  • ofwel overwegend gezelschapsdieren (zoals hond, kat, vogel, vis en reptiel) en/of sportpaarden

In de landelijke praktijken is een belangrijke accentverschuiving merkbaar. Uiteraard worden er nog steeds zieke dieren behandeld, maar meer en meer investeren dierenartsen hun tijd ook in ziektepreventie en bedrijfsbegeleiding.

Kwaliteit en veiligheid van voedsel bewaken

Voedselveiligheid en het belang ervan voor de volksgezondheid zijn heel actuele vraagstukken die in onze maatschappij hoog op de agenda staan. Als dierenarts kan je hier straks een belangrijke rol in spelen:

  • je waakt over de kwaliteit doorheen de hele productieketen
  • je garandeert de veiligheid van de geproduceerde voedingsmiddelen

Mogelijke werkgevers zijn de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).

Adviseur voor bedrijven en/of hun klanten

In farmaceutische bedrijven kan je meehelpen aan de ontwikkeling van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik. 

In dier- en veevoederbedrijven kruip je in de rol van adviseur. Je advies is waardevol, omdat je ervaring hebt met de noden van de dieren én van de bedrijven.

Ook de klanten van deze bedrijven waarderen dit soort totaaladvies. Als een commerciële functie zoals verkoper je ligt, kan je ook zo je expertise uitspelen.

Onderzoek en onderwijs

Verder kan je aan de slag als onderzoeker bij universiteiten, onderzoekscentra en studiediensten. Bij een studiedienst van een ministerie werk je bijvoorbeeld rond expertadviezen of dienstverlening.

Een onderzoeksfunctie aan de universiteit kan je combineren met de functie van docent. Geef je liever les in het secundair onderwijs? Na het volgen van de educatieve master mag je wetenschapsvakken zoals biologie en chemie geven.