Masterproef

In tegenstelling tot de lerarenopleiding die aan hogescholen wordt aangeboden, levert de educatieve master je een volwaardig masterdiploma op. Daar hoort bijgevolg een masterproef bij.

Als je een verkorte educatieve master volgt, maak je een beperkte masterproef bestaande uit een onderzoekspaper van 6 studiepunten (scriptie) en een praktijktoepassing van 3 studiepunten.  Je hebt dan immers al een masterproef in je vakdomein afgelegd en hebt zo al een deel van de competenties verworven.

Je masterproef bestaat uit volgende onderdelen:

  1. Scriptie
    In je scriptie voer je zelfstandig of in groep onderzoek uit en integreer je vakinhoud met onderwijskunde of didactiek.
  2. Praktijktoepassing
    In de praktijktoepassing wordt je masterscriptie gevaloriseerd, bv. door het ontwerpen en uittesten van didactisch materiaal.

De specifieke invulling van je masterproef hangt af van het gekozen onderwerp.