Studieprogramma van de educatieve master in de talen: één taal

Kies je taal

Bekijk het studieprogramma van:

Nederlands-niet-thuistaal

Je kan als tweede vakdidactiek Nederlands-niet-thuistaal volgen, in combinatie met één taal (Duits, Engels, Frans, Nederlands of Spaans).