Educatieve master in de wetenschappen en technologie: biochemie en biotechnologie

Wil je je graag op hoog niveau verder bekwamen in de biochemie en biotechnologie, en denk je eraan om leraar biologie en chemie te worden, dan is deze educatieve master iets voor jou. Je combineert immers de lerarenopleiding met een uitgebreid verdiepend pakket in de biochemie en biotechnologie, waarbij er ruim aandacht wordt besteed aan de plaats en mogelijkheden van STEM in het secundair onderwijs.

Verder verdiepen in biochemie en biotechnologie

Je start samen met alle andere studenten uit de educatieve master wetenschappen en technologie met het opleidingsonderdeel 'History of Science and Society'. Hierin komen niet alleen de oorsprong, evolutie en belangrijke verwezenlijkingen en sleutelfiguren van diverse wetenschappelijke disciplines aan bod, maar leer je ook om dit alles historisch en maatschappelijk te contextualiseren.

Daarnaast volg je een gevarieerd pakket opleidingsonderdelen die je een mooi overzicht geven in de biochemie en biotechnologie, met een focus op moleculaire en cellulaire genbiotechnologie. In deze opleidingsonderdelen wordt o.a. aandacht besteed aan ethische aspecten rond biodiversiteit, aan gevorderde kennis van genetica, biomoleculen en stamcelbiologie, maar ook aan ondernemerschap via een onderzoeksstage.

De opleidingsonderdelen biochemie en biotechnologie worden deels in het Nederlands en deels in het Engels gegeven, en je volgt ze steeds samen met de studenten uit de (niet-educatieve) master biochemie en biotechnologie.

Leraar worden

In de component leraarschap wisselen praktijk en theorie elkaar af. Elke praktijkervaring is een kapstok voor theorie. De theorie is een springplank naar een volgend praktijkmoment. Theorie krijg je onder andere in de vorm van vakdidactieken. Dat betekent dat je leert lesgeven in jouw vakgebied. Het praktijkgedeelte bestaat uit oefenlessen en drie verschillende stages.

Masterproef

In je masterproef breng je de biochemie, de biotechnologie en de lerarenopleiding samen. Je werkt onder begeleiding van één van de onderzoeksgroepen uit het departement een biochemische proef uit voor bachelorstudenten, waarbij je lesplannen uitwerkt en zorgt voor een leerrijke onderzoekservaring.