Over de master in de epidemiologie

In de master in de epidemiologie word je ondergedompeld in het wetenschappelijk onderzoek én leer je het meteen vertalen naar de praktijk en het beleid.

Dit mag je verwachten van de masteropleiding:

Mix van theorie en praktijk

Tijdens het eerste jaar van de opleiding ligt de focus op het verdiepen van je kennis op vlak van epidemiologie, statistiek en onderzoeksmethoden. Je maakt ook al kennis met de praktijk door seminaries bij te wonen en organisaties uit het werkveld te bezoeken.

Het tweede jaar wijd je grotendeels aan je eigen onderzoek voor je masterproef. Je komt nog meer in contact met de praktijk door stage te lopen in binnen- of buitenland. Hoe je theorie kan omzetten in praktijk leer je in het vak Public Health, Policy and Practice.

Keuze tussen 3 tracks

Nadat je je verdiept hebt in de epidemiologische methoden in het eerste jaar, kan je je verdiepen in:

  • Klinische epidemiologie: De klinische epidemiologie focust op het gebruik van epidemiologische methoden om de klinische praktijk te ondersteunen, bijvoorbeeld bij het stellen van een diagnose bij patiënten, het bepalen van hun prognose. Je leert ook onderzoek naar de gewenste en ongewenste effecten van behandelingen ontwerpen, uitvoeren en interpreteren. 
  • Chronische ziekten, milieu en genetische epidemiologie: Deze track focust op het opzetten, uitvoeren en interpreteren van onder andere studies naar de distributie van chronische ziekten en de determinanten daarvan, studies naar de invloed van milieu en omgeving op de gezondheid en studies naar de rol van genetica in het optreden van gezondheidsgerelateerde uitkomsten. 
  • Epidemiologie van infectieziekten: Deze track focust op het modelleren van infectieziekten en de verspreiding ervan en de surveillance en uitbraak van infectieziekten. Denk hierbij aan de uitbraak van het ebola- en het coronavirus. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan tropische ziekten.

Sterk in kwalitatief onderzoek

In onze opleiding komt bovendien kwalitatief onderzoek aan bod. Kwalitatief onderzoek kan aangewend worden om de resultaten van kwantitatieve studies in een context te kunnen plaatsen of te kunnen verklaren of om hypothesen te genereren die dan door kwantitatieve epidemiologische studies getest kunnen worden.

Voltijds of deeltijds

De master epidemiologie telt 120 studiepunten; dit komt overeen met 2 jaar voltijds studeren. Voor werkstudenten is er een deeltijds programma van 30 studiepunten per jaar. Op die manier kan je de masteropleiding in 4 jaar afwerken.

Een internationale ervaring

De master in de epidemiologie staat open voor studenten van over de hele wereld. Vanaf de eerste dag is je opleiding dus een internationale ervaring. Je kan ervoor kiezen om je thesis uit te voeren in het buitenland. Onze docenten hebben een breed netwerk in het buitenland, of je kan zelf op zoek naar een organisatie die het meeste aansluit bij jouw interesses.