Kerncompetenties

In de master in de epidemiologie staan de volgende doelstellingen centraal.

1. De master heeft inzicht in de determinanten van de gezondheid en volksgezondheid op lokaal en internationaal vlak.

2. De master heeft inzicht in de basis van en kent de belangrijkste ontwikkelingen in de epidemiologie en voert empirisch onderzoek uit betreffende maatschappelijk relevante en complexe problemen gerelateerd aan de gezondheid en gezondheidszorg op individueel en populatieniveau.

3. De master levert een zelfstandige specifieke bijdrage aan correct en relevant epidemiologisch onderzoek in multidisciplinair verband (informatici, statistici, gezondheidseconomen, beleidsmakers, medewerkers uit de gezondheidszorg, …).

4. De master beheerst relevante hoogkwalitatieve software voor epidemiologisch onderzoek en analyse.

5. De master vertaalt een probleem uit de gezondheidszorg naar een wetenschappelijke onderzoeksvraag, schrijft een wetenschappelijk onderbouwd onderzoeksvoorstel en stelt een gedetailleerd dataverzamelings-, datamanagement- en analyseplan op.

6. De master streeft ernaar om een bijdrage te leveren aan een duurzame verbetering van de lokale en globale gezondheidszorg.

7. De master draagt vanuit zijn specifieke epidemiologische expertise bij aan het vertalen van onderzoeksresultaten naar beleidsvoorstellen, en dit in een interprofessionele context.

8. De master communiceert het opzet en de resultaten van epidemiologisch onderzoek op een wetenschappelijk correcte en heldere manier aan peers, beleidsmakers en het brede publiek.

9. De master reflecteert kritisch over zijn eigen onderzoek en dat van anderen en neemt hierbij een wetenschappelijk integere, professionele en ethische houding aan, met aandacht voor diversiteit.

10. De master kan in een competitieve omgeving proces- en resultaatgericht werken.

11. De master heeft een houding ontwikkeld die toelaat om op een zelfstandige en zelfgestuurde manier zijn epidemiologische expertise levenslang actueel te houden.