Kwaliteitszorg en cijfers

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en -sturing. In het voorjaar van 2017 vond dit plaats voor de opleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert over zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. 

Op 27 oktober 2020 bezocht het peerreviewteam de master in de epidemiologie en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.


​De opleiding wordt gedragen door een gepassioneerd, toegewijd en zorgzaam opleidingsteam, een team met sterke expertise. Daarnaast wordt de opleiding gewaardeerd voor haar sterk en specifiek profiel, uniek in Vlaanderen. De opleiding werkt nog aan een versterking van haar schakel- en voorbereidingsprogramma om studenten nog beter voorbereid aan de start van de masteropleiding te krijgen. De opleiding kent een sterke en diverse instroom. Hierdoor creëert de opleiding ook een inspirerende, international classroom. Hoewel de instroom zo divers is, slaagt de opleiding er wel goed in om een vlotte doorstroom te realiseren met haar studenten.


De opleiding zet nadrukkelijk in op studentgecentreerd en competentiegericht onderwijs. De studenten worden in de opleiding voortdurend gestimuleerd met activerend en interactief onderwijs, en krijgen erg persoonlijke begeleiding. De competentiegerichte attitude van de opleiding is een sterkte, in het bijzonder voor een multidisciplinaire opleiding als de opleiding epidemiologie. Deze competentiegerichte attitude zal nog beter uit de verf komen als de opleiding binnenkort verschillende leerlijnen heeft uitgetekend.


Een eerste aanzet is intussen gemaakt voor de opstart van een sterke alumniwerking en ook de betrokkenheid van het werkveld is de opleiding volop aan het onderzoeken. De geplande curriculumwijziging neemt de opleiding nog eens goed onder de loep en ze onderzoekt op welke manier blended leren nog ingezet kan worden.

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.