Proeflessen

Bekijk proeflessen en extra's de opleiding handelsingenieur in de beleidsinformatica

Hoorcollege 'Digitale informatiesystemen'

Lesopname

Hoorcollege 'Economie'

Lesopname

Werkcollege 'Wiskunde met (bedrijfs)economische en technologische toepassingen 1'

Online les wegens coronacrisis

Extra's

Werkcollege 'Accountancy'

Sfeerverslag van een meelooples tijdens de openlesdagen

Hoe ervaren onze studenten het afstandsonderwijs?

Getuigenissen vanuit hun kot tijdens de coronalockdown in april 2020