Bimodale IT: casestudie bij een bank

Voorbeeld van een masterproef

Bimodale IT, waarbij bedrijven zowel focussen op IT voor kostenefficiëntie als voor innovatie, wordt steeds belangrijker in de digitaliserende economie van vandaag. Maar in de academische literatuur wordt er nog maar weinig geschreven over welke elementen er nodig zijn om bimodale IT succesvol te implementeren in een organisatie.

Daarom voerde student HIB-student Timo Verbrugghe een casestudieonderzoek uit bij KBC om te zien welke processen en structuren er nodig zijn om bimodale IT succesvol in een bedrijf te implementeren.

Bestaand onderzoek had voornamelijk een focus op de definitie van bimodale IT en de voordelen ervan. Deze masterscriptie trachtte met een echt voorbeeld uit de bedrijfswereld (KBC) te achterhalen hoe theorie kan omgezet worden in de praktijk. Vanuit het bestaande onderzoek werden er interviews afgelegd met personeel van zowel business als IT-departementen bij KBC om te achterhalen waar een bedrijf op moet letten met bimodale IT.

Het onderzoek vertrok vanuit acht bimodale IT enablers, maar de conclusie was dat de literatuur een belangrijke negende enabler nog niet had gedocumenteerd, namelijk “coördinatie”. Deze enabler zorgt voor de 'brug’ tussen IT die gebruikt wordt voor kostenefficiëntie en de IT die gebruikt wordt voor innovatie. Want deze twee visies beïnvloeden elkaar meer dan de literatuur het op het eerste vlak had verwacht.