Studenten aan het woord

Wat zeggen studenten industriële wetenschappen: bouwkunde over hun opleiding?

Thor Claessens (3e bachelorjaar)

Wat vind je het leukst aan de opleiding?

Binnenkort hebben we stage, dus dat spreekt mij wel aan. Dan kom je echt met de realiteit in contact. Ik vind het wel leuk dat je lessen volgt waarmee je later echt iets bent.

Tips voor toekomstige studenten?

Ga zeker naar je lessen. Begin ook op tijd te studeren. In het middelbaar studeerde je de dag ervoor en dat lukte, maar op de universiteit is het een heel ander verhaal. Je mispakt je snel aan de hoeveelheid leerstof en de tijd die je hebt. Als je alles bijhoudt en je doet je best, moet dat wel lukken.

Sander Michels (masterjaar)

Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?

Omdat dit een opleiding is met veel toekomstperspectieven. Het is ook een heel ruime opleiding. Je hangt niet vast aan één bepaald aspect. Je kan met je diploma ook alle kanten op. Dat sprak me heel hard aan omdat ik zelf nog niet helemaal wist waar ik later naartoe zou willen gaan.

Wat vind je het leukst aan de opleiding?

De praktijkervaring. Het feit dat je naast de theoriecolleges ook de mogelijkheid hebt om op de werf te gaan zien en je daar kan leren hoe het er aan toe gaat. Ook de labo’s en het materiaal dat door de UAntwerpen beschikbaar wordt gesteld om te helpen bij je studies.

Heb je nog tips voor toekomstige studenten?

Het is niet de gemakkelijkste richting, maar als je er voor gaat lukt het wel. Buiten je best doen, moet je ook zeker naar de lessen gaan.

Heb je een favoriete les?

Ja, de les Uitvoeringstechnieken vind ik wel tof. We gaan in die lessen op werfbezoeken. Dat is eens een andere manier van leren. In plaats van in een aula te zitten, ben je echt ter plaatse op de werf.

Thomas Gonnissen (2e bachelorjaar)

Waarom koos je voor UAntwerpen?

Omdat ik de verhouding tussen praktijk en theorie goed vind. Je hebt best wel wat praktijklessen. In het eerste jaar heb je de meeste theoretische vakken en veel vakken volg je gemeenschappelijk met de andere opleidingen. Nu, in het tweede jaar, hebben we meer praktijklessen: twee vakken in de week waarvan we telkens vier uur praktijk hebben. In het tweede semester gaan we veel werfbezoeken doen.

 Wat ik ook een groot voordeel vind aan de UAntwerpen is dat je al vanaf het eerste jaar een specifieke opleiding in de industriële wetenschappen kiest. Als je dus al weet wat je wil doen, is UAntwerpen beter in mijn ogen. Je hebt vanaf het eerste moment al heel specifieke vakken.

Tips voor toekomstige studenten?

Hou je lessen goed bij. Je merkt meteen dat dat een groot verschil maakt. Er zijn oefenzittingen van Wiskunde en van Sterkteleer. Je maakt oefeningen tijdens de les, maar vaak krijg je die niet af. Dan zijn er ook nog de extra oefeningen voor thuis. Ik maak die allemaal en daar kruipt wel wat tijd in, maar niet overdreven veel. Je merkt echt wel het verschil op het examen of je die oefeningen hebt gemaakt of niet.

Soufiane Zaidi (masterjaar)

Wat is je favoriete les?

Vakken als Duurzaam bouwen en Bruggenbouw. Daarbij moet je de theorie gaan omzetten naar de praktijk. We ontwerpen dingen, lossen oefeningen op dankzij de theoretische kennis uit de hoorcolleges, etc.

Wat is het hoogtepunt in je studiecarrière?

Via Randstad Young Talents werkte ik als jobstudent in een bedrijf uit het werkveld van mijn opleiding. Daardoor ben ik in contact gekomen met een aantal grote bedrijven zoals Aertssen. Dat was voor mij een mogelijkheid om mijn netwerk uit te breiden.

Tips voor toekomstige studenten?

Informeer je goed over de richting zodat je de juiste keuze maakt.

Lars Van Bergen (2e bachelorjaar)

Wat is je favoriete les?

Mijn favoriete les in het eerste jaar is het vak Ruwbouw en afbouw, omdat ik dat enorm interessant vond. Daar leerden we bijvoorbeeld hoe een huis gebouwd wordt, van funderingen tot de afwerking.

Wat vind je het leukst aan de opleiding?

Vanaf dit jaar hebben we practica waarin we zelf asfalt, beton en mortel mogen maken. Na onze theoretische lessen mogen het nu echt zelf eens doen.

Volg je les in grote groepen?

Vorig jaar nog wel, maar je merkt dat we dit jaar al in kleinere groepen zitten: veertig à vijftig studenten bouwkunde per theoretische les. Bij vakken zoals Thermodynamica, die we volgen met andere opleidingen, zitten we nog steeds in grotere groepen samen.

Tips voor toekomstige studenten?

Kom zeker naar de lessen. Op voorhand hoor je verhalen dat er lessen zijn die niet interessant zijn om naartoe te gaan, maar ik vond bijna elke les wel interessant. Zelfs als je denkt dat je ze makkelijk in zelfstudie zou kunnen leren, ga je best naar de les. Je weet dat immers niet zeker op voorhand.

Gilles Pleysier (3e bachelorjaar en masterjaar)

Waarom heb je voor industriële wetenschappen: bouwkunde gekozen?

Ik wilde graag iets doen dat met mensen te maken had, maar waarbij je niet steeds achter een bureau moet zitten. Jobs zoals werfleider of projectleider spraken me aan, omdat je dan buiten en onder de mensen bent.

Tips voor toekomstige studenten?

Kijk vooral naar wat je later wil worden en focus je niet op de vakken, want niet alle vakken spreken per se iedereen aan.