Stage

Tijdens je stage zet je de theorie zelf om in de praktijk. Je zet je eerste stappen in het werkveld of in een onderzoeksgroep, om er praktische ervaring en soft skills op te doen die je nodig hebt om na je opleiding aan de slag te gaan als industrieel ingenieur. Kortom: je draait mee in het reële beroepsleven.

Stageperiode

In het tweede semester van het derde bachelorjaar loop je zes weken stage bij een bedrijf naar keuze. 

Bachelorproef

Na je stage in het derde bachelorjaar onderzoek je een geavanceerd technisch-wetenschappelijk probleem. Je doet een literatuurstudie, verzorgt de praktische uitvoering en schrijft de bachelorproef.

Stageplaats

De opleiding beschikt over een lijst waaruit je een bedrijf kan kiezen, maar je kan ook zelf een bedrijf voorstellen. De stage kan bij een grote algemene bouwfirma, bij een kleine aannemer, een studiebureau, een architectenbureau, een gespecialiseerd bedrijf (bv. renovatie, bv. infrastructuurwerken,…), maar ook bijvoorbeeld bij de Haven van Antwerpen.

Tijdens je stageperiode word je begeleid door een mentor (van het bedrijf) en een promotor van de opleiding IW: bouwkunde.

Masterproef

In het masterjaar voer je je masterproef uit. De masterproef heeft tot doel dat je zelfstandig, onder begeleiding van een promotor, op het niveau van een beginnend ingenieur een complex ingenieursprobleem op wetenschappelijke manier kan uitdiepen en het verworven inzicht in een tekst kan neerschrijven.