Jasper Van de Vijver

Ook ontwerpers krijgen te maken met fundamentele vraagstukken, die in essentie filosofisch van aard zijn

Jasper Van de Vijver studeerde filosofie aan de Universiteit Antwerpen van 2004 tot 2008. Vervolgens ging hij aan de slag als FWO Aspirant. In 2017 werd hij doctor in de wijsbegeerte met het proefschrift Nooit nergens: Een filosofische zoektocht naar de plaats van de mens. Zijn filosofische interesse gaat vooral uit naar de relatie tussen de mens en zijn ruimtelijke omgeving.
Jasper is sinds het academiejaar 2013-2014 deeltijds verbonden aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen. In de opleiding architectuur doceert hij onder andere Architectuur- en kunstfilosofie. In de opleiding interieurarchitectuur verzorgt hij de lessen over toegepaste ethiek. Hij is ervan overtuigd dat ontwerpers binnen hun ontwerppraktijk met fundamentele vraagstukken te maken krijgen, die in essentie filosofisch van aard zijn. Wat is bijvoorbeeld een mooi gebouw, en welke rol speelt schoonheid in de architectuur? Wat is een goed gebouw, en wat is goed wonen? Of hoe kan architectuur rechtvaardig zijn en hoe kan ze sociale gelijkheid en inclusie bevorderen? Zowel voor het formuleren als voor het beantwoorden van dergelijke vragen is filosofische reflectie relevant.
Naast zijn aanstelling aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen is hij ook als medewerker verbonden aan het Departement Wijsbegeerte, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Contact

Bezoek de persoonlijke pagina van Jasper Van de Vijver

jasper.vandevijver@uantwerpen.be