Side header image

Profiel

Vanaf academiejaar 2019-2020 vervangt de educatieve master de specifieke lerarenopleiding. De educatieve master biedt dezelfde maar ook nieuwe mogelijkheden om het diploma van leraar - een masterdiploma nu! - te behalen.

Lees meer over de educatieve master!

In het academiejaar 2019-2020 kan je dus niet meer inschrijven voor de specifieke lerarenopleiding. Studenten die de specieke lerarenopleiding in het academiejaar 2018-2019 volgen, kunnen hun studieprogramma en collegerooster raadplegen.