Opleiding

Micro-credential: Logistiek en transportmanagement

Lesinhoud

Het studieprogramma omvat 4 opleidingsonderdelen, waarvan 1 uit de bachelor en 3 uit de master. 

Het opleidingsonderdeel uit de bachelor, logistiek en transport, wordt in het eerste semester gedoceerd en geeft een inleiding tot transporteconomie. 

  • In het tweede semester worden 3 vakken uit de master gevolgd, waarin de student inzichten verwerft in verschillende aspecten binnen het logistieke gebeuren. Bij hinterlandvervoer leert de student over achterlandverbindingen. 
  • Bij logistiek en expeditie worden verschillende afwegingen besproken die gemaakt worden in een logistieke context, en dit wordt gekaderd binnen algemene trends. 
  • Bij vastgoed en locatie verwerft de student inzicht in ruimtelijke economie. ​

​Mogelijkheid tot deelname aan de excursies ingericht in het kader van de betrokken opleidingsonderdelen.

Leerdoelen

In deze micro-credential staan de volgende leerdoelen centraal.

1. De deelnemer heeft (analytisch) inzicht in transport en logistiek, alsook in bedrijfslocatie.

2. De deelnemer beschikt over parate kennis van transport en logistiek, inclusief achterlandtransportontwikkelingen.

3. De deelnemer kan een analyse maken van de werking en positie van achterlandvervoer in de logistieke keten en kan de maatschappelijke impact hiervan beoordelen.

4. De deelnemer kan zelfstandig locatiedossiers voor bedrijven opstellen als basis voor vastgoedbeslissingen.