Side header image

Master-na-master in de literatuurwetenschappen

Gebeten door literatuur?

De master-na-master in de literatuurwetenschappen is een interuniversitaire opleiding van de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen,  de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel. Het is een gespecialiseerde derdecyclusopleiding die de verschillende literatuurwetenschappelijke methoden van de bachelor- en masteropleiding verder uitdiept en de deskundigheid verhoogt.

Het programma bereidt je voor op zelfstandig wetenschappelijk onderzoek, waarbij nadruk wordt gelegd op interdisciplinariteit. Tegelijkertijd leer je een aantal gevorderde praktische vaardigheden, zowel rond het verzamelen, beheren en verwerken van informatie als het presenteren van onderzoeksresultaten. Ook het professioneel aanwenden van theoretische kennis binnen het brede culturele veld krijgt aandacht.

Je kunt deze master vol- of deeltijds volgen.

Inschrijven gebeurt aan de KU Leuven. Op de website van de KU Leuven vind je alle informatie.