Side header image

Kwaliteitszorg en cijfers

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het voorjaar 2020 zal dit opnieuw plaatsvinden voor de master in de biomedische wetenschappen.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. 

Op 23 en 24 oktober 2017 bezocht het peerreviewteam de opleiding biomedische wetenschappen en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

De opleiding biomedische wetenschappen is een brede en doordachte opleiding met een mooi opgebouwd curriculum, gestructureerd rond 6 leerlijnen waarin ook onderzoeks- en academische vaardigheden worden aangeleerd. In de masteropleiding kunnen studenten ook kiezen voor een volledig Engelstalig programma in de afstudeerrichtingen Infectious and Tropical Diseases en Neurosciences.

De geïntegreerde practica worden door het peerreviewteam als sterk punt naar voren geschoven. In de geïntegreerde practica worden de praktische componenten van verschillende vakken gecombineerd toegepast in één experiment.

Ook het grote aanbod aan instroombegeleiding is bewonderenswaardig.

De invoering van een stage in de bacheloropleiding en de lange stageperiode (7 maanden) in de masteropleiding zijn een enorm pluspunt. Het peerreviewteam moedigt de opleiding aan om studenten te blijven stimuleren om bv. voor hun stage of masterproef ook buiten de universiteit of in het buitenland ervaring op te doen.

Lees het volledig publiek rapport (pdf - 218kb)

Lees meer over kwaliteitszorg in het onderwijs aan de Universiteit Antwerpen

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.