Contact

Faculteit Ontwerpwetenschappen

Onderwijsadministratie 
Campus Mutsaard, lokaal D1
Mutsaardstraat 29  
2000 Antwerpen 
T +32 3 265 19 58

Opleiding conservatie-restauratie
Campus Mutsaard
Blindestraat 9
2000 Antwerpen
conservatie-restauratie@uantwerpen.be