Side header image

Jobmogelijkheden

Epidemiologen zijn voornamelijk aan het werk binnen het gezondheidsbeleid, medisch wetenschappelijk onderzoek of onderwijs.

De laatste decennia is het actieveld van de epidemioloog sterk uitgebreid: waar de epidemioloog zich vroeger vooral richtte op onderzoeksvragen uit de preventieve geneeskunde en de volksgezondheid (Public Health) wordt nu ook meer en meer beroep gedaan op de methodologische expertise van de epidemioloog in o.a. klinisch wetenschappelijk onderzoek of toegepast genetisch onderzoek.

Een deel van de afgestudeerden komt terecht bij een academische instelling voor een onderzoeks- of onderwijsopdracht in binnen- of buitenland. Anderen zullen bij organisaties op het terrein van de volksgezondheid aan de slag gaan. Een derde groep belandt in de farmaceutische industrie, onder meer als ‘Clinical Research Associate’ (CRA). De opleiding biedt ook een goede basis voor een carrière als toegepast klinisch onderzoeker, al dan niet in combinatie met een functie als medisch specialist