Side header image

Master in de epidemiologie

Je opleiding

Epidemiologie is de discipline die gezondheidsgerelateerde gebeurtenissen en toestanden op populatieniveau bestudeert en die in verband probeert te brengen met beschrijvende en/of beïnvloedende determinanten. De focus ligt niet op diagnose en behandeling, maar wel op factoren die de infectie beïnvloeden en op de verspreiding van ziektes. Epidemiologie is dus sterk verwant met het vakgebied volksgezondheid.

De opleiding tot master in de epidemiologie is uniek in Vlaanderen.

Je toekomst

De epidemioloog is onmisbaar geworden bij:

  • ontwerp, uitvoering en analyse van het toegepast medisch wetenschappelijk onderzoek 
  • het toepassen van de medisch wetenschappelijke kennis voor het ontwikkelen van een beleid rond volksgezondheid