Studenten op zoek naar de geschiedenis van de stad

Vondsten kunnen heel wat vertellen over de geschiedenis van een stad. Dat ontdekten de masterstudenten erfgoedstudies tijdens hun bezoek aan het Felixatelier en de restanten van het Falcontinnenklooster van Antwerpen.

Gastdocente Joke Bungeneers nam voor haar keuze-opleidingsonderdeel 'archeologische onderzoekstechnieken' de studenten uit het eerste masterjaar erfgoedstudies mee op excursie. De studenten begonnen hun tocht bij het Felixatelier en eindigden aan de restanten van het Falcontinnenklooster van Antwerpen. "Studenten moeten heel wat theorie verwerken, en dat is nodig om het grote erfgoedkader te begrijpen. Maar daarnaast ben ik ervan overtuigd dat niets zo duidelijk spreekt als de praktijk", vertelt Joke. "Daarom proberen we regelmatig excursies te doen met onze studenten".

Sinds november 2016 is het Felixatelier de stek van de archeologische dienst van de stad Antwerpen. Het Felixatelier bestaat uit een expo en het eigenlijke atelier. Bij de overzichtstentoonstelling vertelde stadsarcheoloog Tim Bellens wat archeologisch onderzoek aan het licht brengt over de geschiedenis van een stad. In het atelier gaf hij uitleg bij het post-excavationwerk dat daar gebeurt: wassen van de vondsten, zeven, drogen, sorteren, puzzelen & plakken, uitpikken van macrobotanische en –zoölogische resten, inventariseren, beschrijven en verpakken.

Aansluitend ging de groep naar de site van het voormalige Zeemanshuis aan de Falconrui in Antwerpen. Op de vlakdekkende opgraving gaf archeoloog Robbie Vervoort (All-Archeo) tekst en uitleg bij de restanten van de 19de-eeuwse militaire kazerne, van de middeleeuwse woontoren van muntmeester Falco de Lampage en van het Falcontinnenklooster (14-18de eeuw).