Interdisciplinair onderzoeksproject

Interdisciplinair onderzoeksproject

Meteen in het eerste jaar van hun opleiding maken studenten erfgoedstudies kennis met de praktijk van erfgoedzorger. Een heel jaar lang werken ze in groepjes aan een restauratie- en herbestemmingsconcept voor een opgegeven Antwerpse historische site.

Binnen een interdisciplinaire groep maken de studenten een historische en architecturale analyse van een historische site en/of gebouw. Deze analyses vormen de basis voor een waardebepaling die een restauratie- en herbestemmingsconcept zal ondersteunen. Docent Philippe Lemineur (foto): “De studenten moeten voor deze opdracht kijken door de bril van een erfgoedzorger. Bij hun ontwerp hoeven ze nog geen rekening te houden met budget of de concrete plannen die er eventueel al zijn voor de site waarop ze werken.”

Sarah Van Bom koos voor de herbestemming van het ‘Godshuis Sint-Anna’. “Ik vond het als historica geweldig om terug te kunnen gaan naar de vroeg 15deEeuw”, zegt Sarah. Samen met Astrud De Cock, Naomi Donderwinkel, Siel Leemans, Maarten Meukens, Elke Verdin en Nina Zivzina is Sarah het er over eens dat het een intensief eerste jaar was: “Het project eiste zo veel tijd, dat het soms moeilijk te combineren was met de andere opleidingsonderdelen. Maar nu komt er een ‘rustigere’ periode aan”, lachen de studenten in groep.

Phaedra Berkvens, Doris Blancquaert, Sophie Clément, An Frijters, Julie Tyberghien en Britt Van Gelder namen ‘Cinema Pax’ onder de loep. Samen benadrukken ze de meerwaarde van de uiteenlopende vooropleidingen van de studenten: “Je merkt dat elke student het project benadert vanuit zijn of haar specifieke vooropleiding. Iedereen begint dus te denken vanuit zijn eigen comfortzone, maar al snel leer je enorm veel van elkaar”. Phaedra Berkvens: “De praktische benadering van dit opleidingsonderdeel is een heel goede aanvulling op de theorielessen. Wij vonden de realiseerbaarheid van ons project heel belangrijk, en daarom deden we veel buurtonderzoek".

De studenten konden in overleg kiezen uit een mooie lijst historische gebouwen:

 • Godshuis St.-Anna 
 • Cinema Pax 
 • Vredegerecht Borgerhout
 • Reuzenpoort Borgerhout
 • Frankrijklei 109 (winkel K2)
 • Burgerwoning - Kardinaal Mercierlei 19

Vooropleidingen studenten

Godshuis Sint-Anna

 • De Cock Astrud - architectuur
 • Donderwinkel Naomi - geschiedenis
 • Sarah Van Borm - geschiedenis
 • Leemans Siel - archeologie
 • Meukens Maarten - piano en architectuur
 • Verdin Elke - architectuur
 • Zivzina Nina - kunstwetenschappen en archeologie

Cinema Pax

 • Berkvens Phaedra - geschiedenis
 • Blancquaert Doris - geschiedenis
 • Clément Sophie - interieurarchitectuur
 • Frijters An - interieurarchitectuur
 • Tyberghien Julie - ingenieurarchitectuur
 • Van Gelder Britt - conservatie-restauratie