Side header image

Master in de erfgoedstudies

Breng verleden naar heden, en maak het relevant

Wat willen we bewaren, herinneren en samen delen? Hoe maken we vroeger relevant voor nu en straks? Kiezen voor erfgoedstudies is kiezen voor vandaag en morgen. Je leert de levenskansen van objecten en monumenten te versterken: je brengt het verleden naar het heden, en maakt het relevant voor de toekomst. Tijdens je opleiding leer je hoe je dit doet, samen met anderen, met erfgoedgemeenschappen.

Het begrip ‘erfgoed’ is de afgelopen 20 jaar erg verruimd: van monumenten en landschappen naar onder meer musea, archieven en bibliotheken en al het roerend erfgoed dat daar te vinden is. Maar ook naar immaterieel erfgoed - feesten, vaardigheden en gebruiken- en digitaal erfgoed, zoals elektronische bestanden en de alsmaar toenemende digitalisering of de mogelijkheden van augmented reality. Al deze fenomenen zijn vandaag niet meer weg te denken uit de opleiding erfgoedstudies. En daarin is de opleiding in Antwerpen een echte pionier.

Als erfgoedzorger moet je rekening houden met heel wat wetgeving en decreten, maar ook met UNESCO-verdragen: van onroerend tot immaterieel erfgoed. Je krijgt inzicht in hoe beleid tot stand komt en hoe je dit kan beïnvloeden.

Erfgoed is per definitie interdisciplinair. Al tijdens je opleiding leer je samenwerken met een grote groep mensen om samen zorg te dragen voor een erfgoedproject. De opleiding heeft hiervoor een sterk uitgebouwd netwerk in Antwerpen, in Vlaanderen/België en in de wereld.

Kortom: je leert erfgoed kritisch te benaderen en ermee om te gaan op een 21st- eeuwse manier.

IOP2019


Meteen in het eerste jaar maken studenten erfgoedstudies een restauratie- en herbestemmingsconcept voor een opgegeven Antwerpse historische site

Felix2016


Op zoek naar de geschiedenis
van de stad

Isolde Verhulst


“Erfgoed kan perspectief bieden in onze
snel veranderende samenleving, en dat
geeft een goed gevoel.”

stadhuis


Philippe Lemineur neemt de studenten mee naar het Antwerpse stadhuis

Nick serneels


Een nieuwe bestemming voor
UAntwerpen patrimonium

vochtenzoutprofiel2016


Studenten erfgoedstudies steken de
handen uit de mouwen in de
kelders van de universiteit

studenten bezoeken de kathedraal 2016


270 trappen en 43 meter later stonden
de studenten erfgoedstudies bovenop
één van de kathedraaltorens

volg facebook

Margot alumna


“Als ik een gebouw met veel geschiedenis 
en details binnenstap, geeft dit soms een 
soort hartverwarmend kippenvelmoment.
Hiervoor doe ik het.”

aftermovie IDW


Bekijk de aftermovie van de workshop-
week (studenten (interieur-)architectuur,
productontwikkeling en erfgoedstudies)

IDW2017


Studenten tijdens keuzeopleidingsonderdeel
ADSL (workshopweek)