Side header image

Master in gender en diversiteit: interuniversitaire opleiding

Genderstudies concentreren zich op de constructies, beeldvorming en verhoudingen tussen vrouwen, mannen en andere genderidentiteiten in verschillende maatschappelijke en wetenschappelijke domeinen. De masteropleiding gender en diversiteit biedt een verdiepende vorming in de genderstudies. De nadruk ligt daarbij op de relatie tussen gender en andere vormen van diversiteit zoals etniciteit, seksuele oriëntatie, socio-economische status, levensbeschouwing en functiebeperking.

Via een stage legt de opleiding een sterke link met de praktijk en het werkveld. Zo wil de opleiding inspelen op de vraag naar gender- en diversiteitsexperten die leeft in het beleid, het onderwijs, de bedrijfswereld, verenigingen en ngo’s.

Deze unieke interuniversitaire masteropleiding is een gemeenschappelijk initiatief van de vijf Vlaamse universiteiten: UGent, UAntwerpen, KU Leuven, VUB en UHasselt. Inschrijven kan enkel aan UGent.