Opleidingsinfo

Hoe ziet je opleiding eruit?

Het masterprogramma van de rechten bestaat uit:

 • zeven verplichte opleidingsonderdelen;
 • één opleidingsonderdeel van het type grondslagen en hulpwetenschappen naar keuze;
 • drie semestermodules;
 • de meesterproef.

Modeltraject master in de rechten

Semestermodules

Twee semestermodules omvatten een programma van 21 studiepunten, bestaande uit:

 • twee grondige studies en
 • één bijzondere studie

Je hebt keuze uit de rechtsdomeinen/semestermodules:

 • burgerlijk recht
 • fiscaal recht
 • Europees recht en Internationaal recht
 • ondernemingsrecht
 • publiekrecht
 • strafrecht
 • sociaal recht
 • Commercial Transactions: Rights and Governance (Master of Laws)
 • Commercial Transactions and Disputes (Master of Laws)
 • Diversity and law (Master of Laws)
 • European Constitutionalism and Fundamental Rights (Master of Laws)
 • Sustainaible Development and Global Justice (Master of Laws)

Daarnaast is er een vrije module van 12 studiepunten (één grondige studie en één bijzondere studie vrij te kiezen). 

Via de module internationale mobiliteit kan je een deel van je opleiding (één semester of een jaar) vervolmaken aan een buitenlandse universiteit.

De semestermodules maken het je mogelijk om een studieprogramma op maat samen te stellen.

Lees meer over (het samenstellen van) de semestermodules

Meesterproef

Tijdens je masteropleiding werk je aan je meesterproef: via een stage sla je de brug met de toekomstige beroepswereld van de jurist. Je rondt, in aansluiting op je stage, je opleiding af met een wetenschappelijke scriptie (thesis).

Mag je starten?

Toelatingsvoorwaarden

Rechtstreeks

 • academische bachelor in de rechten

Met voorwaarden

Onderzoek in de opleiding

Onderzoeksvaardigheden worden doorheen de hele masteropleiding aangewend en verfijnd. De grondige, bijzondere en rechtsvergelijkende studies trainen je in juridisch opzoekwerk, schrijfvaardigheid en logisch denken. Volgende initiatieven zijn uitdrukkelijk op onderzoek gericht:

Masterthesis op wetenschappelijk niveau

De masterproef omvat een stage en het schrijven van een wetenschappelijke scriptie. Onder begeleiding van een professor leer je een probleem juridisch te conceptualiseren, juridisch onderbouwde stellingen in te nemen en maatschappelijk-juridische oplossingen voor te stellen. Je wordt uitgedaagd om een onderzoeksthema te kiezen, een probleemstelling en een theoretisch kader te formuleren, onderzoeksvragen te identificeren, een onderzoeksmethode te kiezen en te verdedigen, een onderzoeksplan op te stellen, bronnen te verzamelen, een juridische analyse door te voeren en onderbouwde conclusies te formuleren.

Mogelijkheid tot bijwonen van lezingen voor onderzoekers

De faculteit Rechten organiseert regelmatig lezingen en extra hoorcolleges waarvoor ook de studenten uitgenodigd worden. Gerenommeerde internationale sprekers doceren open gastcolleges of Faculty Lectures.

Voor wie meer wil… aspirant-onderzoeker

De faculteit Rechten wil goede studenten de kans geven om vertrouwd te raken met de wereld van het academisch onderzoek en zicht te krijgen op de taken en het werk van assistenten of onderzoekers. Het statuut van aspirant-onderzoeker legt het accent op de persoonlijke verrijking van de aspirant-onderzoeker en wil hem/haar voorbereiden op een onderzoeksloopbaan.

De aspirant wordt ingeschakeld in de werking van een onderzoeksgroep en verricht een aantal taken die onderwijs- en/of onderzoeksondersteunend zijn, om zo kennis te maken met het academisch werk.

De aspirant-onderzoeker werkt onder wetenschappelijk toezicht van een professor aan een schriftelijk, wetenschappelijk werk dat voor publicatie in aanmerking komt. Dit werkstuk kan gelden als thesis in het kader van de meesterproef.

Daarnaast wordt een actieve participatie in andere activiteiten van de onderzoeksgroep verwacht. Zo kan de aspirant lezingen bijwonen,  ingeschakeld worden bij het doceren van colleges of extra publicaties voorbereiden.

En voor wie na het diploma meer wil… doctoreren

Wie geboeid is door wetenschappelijk onderzoek en met goede resultaten het masterdiploma behaalde, kan overwegen een doctoraat te schrijven.

Tijdens je doctoraat verricht je, afhankelijk van je statuut, gedurende vier tot zes jaar onderzoekswerk onder leiding van een professor. Je bundelt de resultaten van je onderzoekswerk in een proefschrift of doctoraat. Dat verdedig je in een openbare zitting voor een jury.

Daarnaast volg je een doctoraatsopleiding om je persoonlijke en onderzoekscompetenties aan te scherpen, geef je lezingen, woon je seminaries en congressen bij, publiceer je, enz.

Deze activiteiten ontwikkel je in de boeiende werkomgeving van een van de zes onderzoeksgroepen in de faculteit:

Praktijk in de opleiding

De studenten doen gedurende minimum twee weken een stage - een juridische ‘exposure’ - in een onderneming, een overheid, een advocatenkantoor, een rechtbank, enz.
 
In overleg tussen de meesterproefcoördinator en de stagemeester, ‘mentor’ genoemd (een advocaat, magistraat, notaris, parketmagistraat, bankier, verzekeraar, bedrijfsjurist enz.), wordt een ‘ervaringstraject’ uitgetekend.  De stage heeft plaats tijdens het tweede semester (1 januari – 31 augustus) van het eerste masterjaar en hoeft niet in aansluitende periodes te worden doorlopen.
 
Over deze stage redigeert de student een stageverslag, dat een logboek en de bespreking van één oplossingsproces bevat. Dit oplossingsproces betreft bijvoorbeeld een pleitdossier, de oplossing van een geschil in der minne, het onderhandelen en opmaken van een contract, het doorvoeren van een herstructurering, e.d. De student kiest een afgewerkt dossier (met alle documenten en met naleving van het beroepsgeheim).
 
Zowel de mentor als de student evalueren het stageverloop. Het door de mentor aan de stage verbonden cijfer wordt meegenomen in het globale resultaat voor de meesterproef aan het einde van het tweede masterjaar.