Side header image

Jobmogelijkheden

Wetenschappelijk onderzoek toont de positieve effecten van kinesitherapie duidelijk aan.

Als kinesitherapeut speel je dan ook een belangrijke rol in de veranderende gezondheidszorg. Met andere woorden: er is vraag naar jouw expertise.

Als kinesitherapeut kan je zowel in de extramurale als in de intramurale gezondheidszorg aan de slag. Dat wil zeggen: zowel buiten als binnen de muren van zorginstellingen.

Je eigen kinesitherapiepraktijk

Droom je van een zelfstandige praktijk? Veel van onze oud-studenten deden het je voor. Soms alleen, maar meestal in samenwerkingsverband of binnen een associatie.

Natuurlijk kan je ook starten als loontrekkende in de praktijk van andere kinesitherapeuten.

Binnen de ziekenhuismuren

In de intramurale zorg werk je in ziekenhuizen, revalidatiecentra en woon- en zorgcentra. Meer nog dan in de zelfstandige praktijken werk je hier nauw samen met artsen, verpleegkundigen en andere professionele medewerkers uit de revalidatiesector, zoals ergotherapeuten.

Andere kinesitherapeuten werken in:

  • het bedrijfsleven
  • het onderwijs
  • het wetenschappelijk onderzoek
  • de psychiatrie en geestelijke gezondheidscentra
  • centra voor personen met een bijzondere mentale of fysieke beperking
  • wijkgezondheidscentra