Side header image

Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie: ouderen

Je opleiding

Kinesitherapeut kan je enkel worden na het behalen van het masterdiploma.

  • In de bacheloropleiding staan de rollen van clinicus, wetenschapper en professional centraal.
  • In de masteropleiding komen verdieping, integratie, internationalisering en wetenschappelijk onderzoek duidelijk op de voorgrond.

Indien je interesse uitgaat naar het inzicht verwerven in aspecten van revalidatie bij ouderen is deze afstudeerrichting iets voor jou.

Revalidatie van ouderen (geriatrische revalidatie) onderscheidt zich om een aantal redenen van andere vormen van revalidatie. Deze kenmerken maken een brede benadering van de oudere patiënt noodzakelijk.

Het aantal kwetsbare ouderen zal alleen maar toenemen.

Het is voor hen van groot belang dat ze zo lang mogelijk een grote mate van zelfstandigheid kunnen behouden, ook na revalidatie. Hiermee zal de kwaliteit van leven toenemen.

Je toekomst

Als 'deskundige van het menselijk bewegen en functioneren' heeft de kinesitherapeut een aparte plaats verworven binnen de eerstelijnsgezondheidszorg en aanverwante sectoren.

In eerstelijnsgezondheidszorg werken kinesitherapeuten als individuele zelfstandige, in samenwerkingsverband of associaties of als loontrekkende binnen de zelfstandige praktijk.

In de tweede- en derdelijnsgezondheidszorg werken kinesitherapeuten voornamelijk in ziekenhuizen, revalidatiecentra, woon- en zorgcentra, in dienstverband of onder een eigen zelfstandig statuut.

Ook werken er kinesitherapeuten in het bedrijfsleven, het onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek, de psychiatrie en geestelijke gezondheidscentra, de instellingen voor bijzondere mentale en/of fysiek andersvaliden en de wijkgezondheidscentra.