Side header image

Master in de stedenbouw en ruimtelijke planning

vrp afstudeerprijs

Met haar evaluatieonderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van woonuitbreidingsgebieden wint Christine Clits (UAntwerpen) de VRP-Afstudeerprijs 2016. Voor het tweede jaar op rij gaat deze prijs naar een Antwerpse student. 

Het onderzoek van Christine toont onder meer aan dat er door middel van een principieel akkoord driftig gebouwd werd in het buitengebied. Op vijf jaar tijd werden er 253,45 ha woonuitbreidingsgebieden vrijgegeven. Maar liefst 340 voetbalvelden aan open ruimte zijn op die manier moeten wijken voor bebouwing in het buitengebied. De jury ziet in het eindwerk een zeer goede basis om een grondige discussie over het stopzetten van het aansnijden van open ruimte te voeren.

christine Clits