Dyslexie en andere uitdagingen binnen de MVT

Heel wat leerlingen in het secundair onderwijs hebben problemen met lezen of schrijven. De oorzaken hiervoor zijn divers en kunnen variëren van zwakke taalaanleg tot leer- en ontwikkelingsstoornissen.

Zeker de leerlingen uit deze laatste groep komen in het secundair onderwijs voor grote problemen te staan bij het verwerven van vreemde talen. Deze cursus wil een aanzet bieden om met deze leerlingen op weg te gaan. Daarnaast hebben we ook oog voor hoogbegaafde leerlingen.

In deze nascholing komen de twee belangrijkste vreemde talen uit het s.o. aan bod: Engels en Frans, maar de cursisten kunnen deze inzichten gemakkelijk vertalen naar de didaktiek van het Duits of het Spaans.

Programma

We vertrekken vanuit de didactiek van de schoolvakken Frans en Engels en trachten de verschillende aspecten van het moderne vreemde talenonderwijs te bekijken vanuit het standpunt van de leerder met specifieke noden. De eerste dag wordt er ingegaan op tips voor de lespraktijk, de tweede dag bekijken we de evaluatie van nabij.

De cursisten krijgen inzicht in:

  • de gelijklopende kenmerken van de verschillende leer- en ontwikkelingsstoornissen;
  • de laatste ontwikkelingen en inzichten i.v.m. dyslexie;
  • het omgaan met de leer- en ontwikkelingsstoornissen in de klaspraktijk;
  • differentiërende en activerende werkvormen met uitbreiding naar hoogbegaafde leerlingen;
  • tips en tricks voor de evaluatie.

Lesgever


Ingrid De Gezelle heeft een masterdiploma in de Duitse en Engelse taal- en letterkunde. Ze is leerkracht Engels en Duits en ook zorgcoördinator op het Sint-Ritacollege in Kontich.


Hilde de Lentacker heeft een masterdiploma Romaanse Talen. Ze geeft privélessen Frans met als specialiteit hulp bij dyslexie. Ze was vroeger leerkracht Frans in het secundair onderwijs.

Locatie

Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen

Taal
Nederlands
Inschrijven t.e.m
2024-03-09T23:00:00
Type
Kort- en langlopende opleidingen
Cursusnummer
23/LZG/006A
Academiejaar
2023 - 2024
Interessegebied
Onderwijs en pedagogie