Leerzorg bij leerproblemen wiskunde en wetenschappen in het s.o.

Wanneer problemen met rekenen en cijfers ernstig blijven en er ondanks begeleiding weinig tot geen vooruitgang merkbaar is, kan er sprake zijn van dyscalculie. In het secundair onderwijs zie je dan problemen bij o.a. wiskunde en wetenschappen. Het uitvoeren van eenvoudige bewerkingen geraakt niet verworven. Formules onthouden is vaak een ramp. Maar ook in het dagelijks leven ervaren deze leerlingen problemen. Hoe lees je een reisschema en kom je op tijd?

Als de rekenstoornis niet (h)erkend en begeleid wordt, kan dit een negatieve invloed hebben op de beeldvorming over de eigen mogelijkheden en het zelfvertrouwen. Hoe kunnen scholen en leerkrachten er mee voor zorgen dat deze leerlingen met of ondanks hun rekenstoornissen hun mogelijkheden ten volle kunnen ontplooien? Hoe passen we deze tips toe in een zeer diverse klas, met verschillende leerlingen met uiteenlopende problemen ?

Via praktijkvoorbeelden en concreet materiaal leren we de kenmerken van leerlingen met dyscalculie herkennen en de problemen (preventief) aanpakken in de klas.


Doelgroep: Zorgcoördinatoren en leerkrachten wiskunde en wetenschappen s.o. die leerlingen met specifieke onderwijsnoden begeleiden, leerlingenbegeleiders en andere geïnteresseerde leerkrachten s.o. De praktijkvoorbeelden komen voornamelijk uit de eerste en tweede graad.

Programma

Diagnostische aspecten belangrijk voor het begrijpen van de diagnose dyscalculie:

  • de verschillende verschijningvormen van dyscalculie;
  • de verschillen en samenhang van dyscalculie en andere stoornissen (o.m. dyslexie, DCD, ADHD, ASS, NLD);
  • rekenproblemen kaderen binnen het zorgcontinuüm;
  • gedifferentieerde werkvormen en expliciete instructies om rekenregels, kennisfeiten (bv. formules) en toepassingen aan te brengen en in te oefenen in functie van de noden van de leerling met leerproblemen;
  • handelingsgerichte foutenanalyse als feedback om bij te sturen en de leercompetenties te verbeteren;
  • wanneer welke (individuele) 'redelijke aanpassingen' gebruiken opdat een leerling met rekenproblemen zijn leercapaciteiten optimaal kan benutten binnen de les wiskunde/wetenschappen?
  • aspecten van evalueren in functie van de specifieke kenmerken van leerlingen met leerproblemen bij wiskunde en wetenschappen o.a. basis- en verdiepingsleerstof - kennis en vaardigheden - vraagstelling – getallen – woordenschat – gebruik van hulpmiddelen.
Lesgever


Els Smekens, onderwijzeres en Master SEN autisme. Els heeft ervaring in de basisschool en het secundair onderwijs. Bij Eureka Leuven begeleidde ze kinderen met ernstige leerstoornissen. Momenteel werkt ze als ondersteuner in het secundair onderwijs.

Locatie

CNO, Boogkeers 5, 2000 Antwerpen

Taal
Nederlands
Inschrijven t.e.m
2024-03-16T23:00:00
Type
Kort- en langlopende opleidingen
Cursusnummer
23/LZG/013A
Academiejaar
2023 - 2024
Interessegebied
Onderwijs en pedagogie, Wetenschappen