Teamcoaching

Werken op scholen wordt hoe langer hoe meer een werk van teams. De tijd dat je alles alleen achter gesloten deuren deed, is voorbij. Werken in teams veronderstelt ook het leiden en coachen van deze teams. Tijdens deze drie dagen onderzoek je interactief de complexiteit van teamcoaching en leer je om dit op een constructieve manier aan te pakken.

De doelgroep bestaat uit iedereen die op een school tijdelijk of langdurig een team leidt (moet leiden) en/of coachen (leerkrachten, middenkader, directies).

Programma

Dag 1:

Theoretische kaders, verankerd in het gedachtengoed van Martin Vroemen, Daniel Ofman, Rudy Van Damme en Marshall Rosenberg.

Onderscheid tussen een groep, onderhevig aan de wetten van de groepsdynamica, en een team , een kleine groep mensen die samen naar een duidelijk doel toe (moeten) werken.

Deelnemers bepalen eigen leer- en werkpunten.

Dag 2:

Vervolg theoretische kaders en verzamelen van casussen.

Dag 3:

Werkvorm: consulterende supervisie waarbij we de casussen van de deelnemers uitdiepen en analyseren en mogelijke manieren van aanpak onderzoeken.

Waar zinvol, wordt ook rollenspel en simulatie ingezet als werkvorm.

Lesgever


Kathy Douchar, germanist, voormalig leerkracht Engels en toegepaste psychologie (gesprekstechnieken), voormalig directeur, trainer, nascholer, coach en bemiddelaar.

Locatie

CNO, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, gebouw D.

Taal
Nederlands
Inschrijven t.e.m
2023-01-14T23:00:00
Type
Kort- en langlopende opleidingen
Cursusnummer
22/OND/030A
Academiejaar
2022 - 2023
Interessegebied
Onderwijs en pedagogie