Samen sterker in gezag: Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit

Hoe streng mogen we nog zijn? Dit is een vraag die de meeste leerkrachten zich wel eens stellen. Wat mogen we nog eisen van leerlingen? Mogen we nog straffen? Moeten leerlingen niet gewoon doen wat we zeggen, of moeten we over alles onderhandelen met hen? Gezag is in deze tijd geen evidentie meer. Binnen één school leven vaak heel uiteenlopende antwoorden op deze vragen. Dit leidt makkelijk tot escalaties en spiralen van onmacht of tegenagressie, zeker bij aanhoudend probleemgedrag van leerlingen of klasgroepen. Veel leerkrachten zijn daarom op zoek naar een aanpak die meer perspectief biedt.

In deze cursus vertrekken we van de ideeën en instrumenten die ontwikkeld werden door Haim Omer. We onderzoeken wat Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet voor jouw klaspraktijk kunnen betekenen.

Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit staan voor een aanpak van (ernstig) probleemgedrag met de focus op aanwezigheid, zelfcontrole, het vermijden van escalatie, het uitbouwen van steunnetwerken en eenzijdige acties gericht tegen probleemgedrag, altijd in verbinding met de leerling in kwestie. Geweldloos Verzet kadert binnen een nieuwe invulling van de positie van de leerkracht: niet boven of naast de leerling maar vanuit een volhardende aanwezigheid: “het is mijn taak”, “ik kan niet toelaten”, “ik houd vol”.

Programma

  • De betekenis van de term gezag Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet.
  • Escalatieprocessen, vermijden van escalatie en uitgestelde reactie.
  • Waakzame zorg.
  • Verzoening, stimuleren van positieve interacties.
  • Het mobiliseren van een steunnetwerk, ik als deel van een team.
  • Aanwezigheid verhogen.
  • Specifieke interventies, zoals aankondiging, sit-in en herstelgerichte acties.
Lesgever


Hilde Leonard, zelfstandig nascholer, gespecialiseerd in omgaan mét en voorkomen vàn allerlei vormen van ‘moeilijk’ gedrag van kinderen en jongeren en het versterken van sociale vaardigheden, auteur van twee boekjes over agressie in resp. onderwijs en jongerenwerk. Zij is initiatiefnemer van het Vormingsnetwerk Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school.

Locatie

Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D

Taal
Nederlands
Inschrijven t.e.m
2022-03-12T23:00:00
Type
Kort- en langlopende opleidingen
Cursusnummer
21/SEB/003B
Academiejaar
2021 - 2022
Interessegebied
Onderwijs en pedagogie