De technisch adviseur als veelzijdig coach

Als TA(C) stuur je een specifieke groep van onderwijsprofessionals aan binnen je school. Tijdens dit vierdaags traject leer je hoe je dit op een coachende én doelgerichte manier kan aanpakken. Daarnaast focussen we op kwaliteitsvolle vakgroepwerking en leer je hoe je jouw team kan ondersteunen bij het uitwerken van projecten om zo leerplandoelstellingen te realiseren. Je rondt af met het ontdekken van mogelijkheden die verschillende leerplannen bieden, zowel inhoudelijk als naar evaluatie toe. Kortom, deze opleiding maakt je een sterke pedagogische ondersteuner van je team.

Deze opleiding richt zich specifiek tot de Technisch Adviseur Coördinator (TAC) en de Technisch Adviseur (TA). Buitengewoon onderwijs is welkom maar de voorbeelden die aangehaald worden, komen uit het gewoon secundair onderwijs.

Programma

Dag 1: Aansturen van een team Tijdens deze eerste opleidingsdag ligt de focus op hoe je je team kan coachen zodat zij hun pedagogische opdracht optimaal kunnen vervullen.Hoe stimuleer je dat leerkrachten hun verantwoordelijkheid opnemen om de leerplandoelstellingen te bereiken? Wat is er nodig om hen de vertaalslag te laten maken van verwachtingen op papier naar realisatie in de praktijk? En hoe zorg je ervoor dat daarbij ook afgestemd wordt met jou en met elkaar zodat niet alleen een krachtige leeromgeving gecreëerd wordt maar ook een fijne teamsfeer?

Dag 2: Kwaliteitsvolle vakgroepwerking Hoe kan je een vakgroepwerking organiseren in functie van kwaliteitszorg en in relatie tot het onderwijskwaliteitskader?We bekijken een aantal tools, tips en tricks die je op weg helpen om kwaliteitszorg in te bedden in de vakgroepwerking.

Dag 3: Projectmatig en geïntegreerd werken Wat is een goed project en hoe pak je dit praktisch aan (proces, product en evaluatie)? Hoe kan je rekening houden met structurele problemen (verdeling lesuren, clustervakken, communicatie ouders, leerlingen)? Je krijgt een uitgewerkt voorbeeld hoe je de leerplandoelstellingen kan integreren en evalueren in projectmatig werken.

Dag 4: Leerplandoelstelling en -realisatie en evalueren van competenties Tijdens deze dag gaan we dieper in op hoe jij en je medewerkers ‘eigenaar’ kunnen worden van het leerplan. Hoe vrij kan je omgaan met een leerplan en toch een garantie hebben naar realisatie ervan?

Lesgever


Dag 1: Herman Frooninckx, voormalig directeur COLOMAplus, Mechelen en communicatietrainer Ravidant bvba.

Dag 2: Marijke Somers, adjunct-directeur VITO Hoogstraten, procesbegeleider kwaliteitszorg en duurzame vernieuwingen.

Dag 3: Marc Van der Eycken, technisch adviseur-coordinator Technische Scholen Mechelen.

Dag 4: Marc Van der Eycken, technisch adviseur-coordinator Technische Scholen Mechelen, en Dirk Baele, technisch adviseur-coordinator EDUGO campus Glorieux TI Oostakker.

Locatie

CNO, Boogkeers 5, 2000 Antwerpen

Taal
Nederlands
Inschrijven t.e.m
2023-10-14T22:00:00
Type
Kort- en langlopende opleidingen
Cursusnummer
23/TL/001A
Academiejaar
2023 - 2024
Interessegebied
Onderwijs en pedagogie