Side header image

Profiel

De EMCI wordt vanaf het academiejaar 2019-2020 niet meer aangeboden!

Wat?

Om te beantwoorden aan de toenemende vraag naar hooggekwalificeerde conferentietolken werd de European Master in Conference Interpreting (hierna: EMCI) in het leven geroepen.

De EMCI verloopt in nauwe samenwerking met de tolkendiensten van de Europese Commissie en het Europees Parlement. Universiteiten uit verschillende lidstaten van de Europese Unie bieden het gemeenschappelijk opleidingsprogramma aan. In het Nederlandse taalgebied (België en Nederland) is de Universiteit Antwerpen de enige geaccrediteerde universiteit die de EMCI mag organiseren.

  • Naast de wekelijkse lessen heb je als student de kans om 2 weken lang op uitwisseling te gaan bij een van de EMCI-partneruniversiteiten.
  • Bovendien kan je een volledige week stage lopen bij de Europese Commissie en het Europees Parlement.
  • Verder vinden er regelmatig mockconferenties plaats met pedagogische ondersteuning van ambtenaren-tolken van de Europese Commissie.

De overgrote meerderheid van de afgestudeerde studenten is momenteel werkzaam bij de Europese Instellingen als ambtenaar of freelance tolk.

Retouropleiding

Vanaf het academiejaar 2017 - 2018 kunnen studenten facultatief ook een retouropleiding (consecutief + simultaan) volgen voor Frans, Engels of Duits. Op die manier verhogen zij hun kansen op de huidige conferentiemarkt, waar een degelijke retour een vereiste is. Geïnteresseerde kandidaten dienen te slagen voor een aanvullende geschiktheidsproef in juli.

Voor wie?

De EMCI staat open voor kandidaten met een academische bachelor, een licentiaatsdiploma of een doctoraal diploma (voor kandidaten uit Nederland). Een master in het vertalen of tolken is geen must; in het verleden is gebleken dat je ook met een vooropleiding economie, rechten of (internationale en Europese) politiek een zeer geschikte kandidaat kan zijn.

Je beschikt over een uitstekende kennis van het Nederlands (moedertaal) en beheerst ten minste 2 vreemde talen op zeer gevorderd niveau.

De opleiding moet gevolgd worden voor 2 vreemde talen. Tijdens het academiejaar wordt de vervolmaking van een derde vreemde taal sterk aangemoedigd om de inzetbaarheid van de afgestudeerde conferentietolken bij de Europese Instellingen te vergroten.