Side header image
Postgraduaat innoverend ondernemen
Academiejaar :

60 ECTS-credits

Bestaande uit 2 innovatiestages van elk 20 studiepunten aangevuld met 20 studiepunten opleidingsonderdelen
van de Universiteit Antwerpen of van de partneruniversiteiten.

Opleidingsonderdelen van 20 studiepunten ingericht door UAntwerpen

en opleidingsonderdelen van de partneruniversiteiten te kiezen via http://innoverendondernemen.be/vakkenpakket/lijst

Strategisch management6sp1e sem.
Vandenbempt, Koen
Martens, Rudy
Supply chain management3sp1e sem.
Cornelissens, Trijntje
Corporate finance and governance6sp1e sem.
Deloof, Marc
Seminarie contracten en intellectuele eigendom3sp2e sem.
Vanhees, Hendrik
 

Innovatiestage

2 stages van 20 ECTS studiepunten