Postgraduaat in de leerzorg in het secundair onderwijs (Tijdelijk niet aangeboden)

Postgraduaat leerzorg in het secundair onderwijs

Het postgraduaat 'leerzorg in het secundair onderwijs' wordt niet aangeboden in het academiejaar 2020-2021.

Wat?

De opleiding wil een antwoord bieden op de nood aan een brede en systematische opvang van jongeren met leerproblemen in het secundair onderwijs. De hoge verwachtingen van ouders, de makkelijke toegang tot uitgebreide diagnostisering van leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, het onderwijsbeleid dat de drop out in het onderwijs wil beperken, scholen die de zorg voor leerlingen expliciet in hun missie opnemen, dit zijn maar enkele van de factoren die deze nood verklaren.

Onder leerzorg verstaan we alle maatregelen en acties die ondernomen worden op leerling-, klas- en schoolniveau om zwakke leerlingen te ondersteunen in het leerproces. Onder zwakke leerlingen rekenen we leerlingen met

  • leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen;
  • met leerachterstanden;
  • met taalachterstanden;
  • met studieproblemen ;
  • of met GOK-indicatoren.

Deze leerzorg maakt samen met socio-emotionele begeleiding en studiekeuze-begeleiding deel uit van een integrale leerlingenbegeleiding

Voor wie?

Het postgraduaat is bedoeld voor leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, directies, CLB-medewerkers, GON-begeleiders en andere geïnteresseerden die in het secundair onderwijs functioneren. De opleiding is niet bedoeld voor leerkrachten die enkel in het BuSO werken.

Je moet in het bezit zijn van een bachelor- of masterdiploma van een universiteit of een hogeschool.

Uitzonderlijk kunnen kandidaten die door ervaring in de onderwijssector en/of een SLO-opleiding aan een CVO gelijkwaardige competenties verworven hebben, via een EVC-procedure worden aanvaard.