Opleidingsinfo

Het postgraduaat 'leerzorg in het secundair onderwijs' wordt niet aangeboden in het academiejaar 2020-2021.

Het postgraduaat in de leerzorg in het secundair onderwijs bestaat uit 156 contacturen en omvat 26 studiepunten

De data voor de modules kan je raadplegen op de website van het Centrum Nascholing Onderwijs.

Opleiding

Het postgraduaat in de leerzorg in het secundair onderwijs is modulair opgebouwd.

Er is een preferentiële volgorde waarin de verschillende modules best gevolgd worden. Daar kan echter om praktische redenen van afgeweken worden. Je beslist zelf welke modules je per academiejaar volgt.

Het postgraduaat omvat een aantal verplichte modules (20 studiepunten) en 2 keuzemodules (samen 6 studiepunten).

Je moet aan het einde van de opleiding modules voor 26 studiepunten gevolgd hebben.

Doelstellingen

Het postgraduaat beoogt de systematische en wetenschappelijk onderbouwde vorming van leerkrachten en andere begeleiders die leerzorg willen organiseren voor en geven aan leerlingen in het reguliere secundair onderwijs.

Na het volgen van de volledige opleiding kan je niet enkel beter aan de didactische en gedragsmatige noden van leerlingen met leerproblemen beantwoorden, je kan ook bijdragen tot de uitbouw van meer structurele leerzorg op school dankzij de verworven inzichten en visie op deze problematiek, bijvoorbeeld:

 • planning en coördinatie van de leerzorg
 • aanschaf van aangepaste software
 • leer- en remediëringsmateriaal
 • advies en begeleiding verstrekken aan de klas- en vakleraren
 • advies aan ouders
 • ondersteunen van het beleid

Lesgevers

De lesgevers voor de verschillende modules zijn:

 • Antje Uytterhaegen
 • Mark Neyens
 • Chris Van Vliet
 • Annemie Hauquier
 • Gerd Cornelissen
 • Wim De Breucker
 • Ann Geentjens
 • Kristel De Leeuw
 • Ingrid De Gezelle
 • Veerle Van Cauwenberg
 • e.a.

De academisch verantwoordelijke is prof. dr. Elke Struyf, hoofddocent specifieke lerarenopleiding.

Evaluatie en getuigschrift

Per gevolgde module maakt de student(e) een schriftelijke opdracht. Deze schriftelijke opdrachten dienen als startpunt voor de module 5 ‘Geïntegreerd project voor de cluster verplichte modules 1-3’ en voor de module 10 ‘Geïntegreerd project voor de cluster keuzemodules 6-10 en verplichte module 4’. Zie voor meer details bij ‘Studieprogramma’. Voor de verschillende modules krijg je een beoordeling geslaagd/niet geslaagd.

Als geslaagde student(e) ontvang je na afloop van de opleiding het getuigschrift van het ’Postgraduaat in de leerzorg in het secundair onderwijs’ van de Universiteit Antwerpen.