Opleidingsinfo

Het studieprogramma omvat 24 studiepunten. Je kan ook per opleidingsonderdeel inschrijven.

Elk opleidingsonderdeel bestaat uit maximaal 45 uur contactonderwijs, waarvan maximaal 30 uur hoorcollege, en 15 uur responsiecollege waarin op eventuele zelfstudieopdrachten gereflecteerd wordt. De onderwijsvorm wordt per opleidingsonderdeel gespecificeerd. Voor elk opleidingsonderdeel is de studiebelasting voor de student (contacturen, zelfstudie, rapporteringtijd en examentijd) vastgesteld tussen de 150 en 180 uren.

Doelstellingen

  • De afgestudeerde van het postgraduaat onderzoekt en beoordeelt de impact van milieufactoren en voeding op de gezondheid van de mens.
  • De afgestudeerde van het postgraduaat stelt beschermende maatregelen op vlak van milieu en levensstijl voor om de volksgezondheid te bevorderen.

Evaluatie en getuigschrift

De studenten die deze opleiding met goed gevolg beëindigen, verwerven het getuigschrift van postgraduaat in het milieu en gezondheidswetenschappen: Mens en Milieu.