Opleidingsinfo

Het postgraduaat milieu en gezondheidswetenschappen wordt niet meer aangeboden vanaf academiejaar 2022-2023. Als gevolg hiervan wordt inschrijven in dit postgraduaat afgeraden. Contacteer de Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen voor meer informatie.

Elk opleidingsonderdeel bestaat uit maximaal 50 uur contactonderwijs, In bepaalde opleidingsonderdelen worden ook opdrachten gegeven die individueel of in groep worden uitgewerkt. De onderwijsvorm wordt per opleidingsonderdeel gespecificeerd. Voor elk opleidingsonderdeel is de studiebelasting voor de student (contacturen, zelfstudie, rapporteringtijd en examentijd) vastgesteld tussen de 150 en 180 uren.

Doelstellingen

  • De afgestudeerde van het postgraduaat onderzoekt en beoordeelt de impact van milieufactoren en voeding op de gezondheid van de mens.
  • De afgestudeerde van het postgraduaat stelt beschermende maatregelen op vlak van milieu en levensstijl voor om de volksgezondheid te bevorderen.

Evaluatie en getuigschrift

De studenten die deze opleiding met goed gevolg beëindigen, verwerven het getuigschrift van postgraduaat in milieu en gezondheidswetenschappen.