Inschrijving

Voor meer infomatie over je kandidaatstelling kan je terecht bij Stephanie Goovaerts: stephanie.goovaerts@uantwerpen.be.

Een eerste selectie gebeurt op basis van de expliciete toelatingsvoorwaarden met betrekking tot diploma, praktijkervaring en mogelijkheid tot voldoende relevante psychotherapeutische praktijkervaring tijdens de opleiding.

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met twee stafleden waarbij gepeild wordt naar motivatie en het beschikken over therapeutische attitudes. Vermits het een opleiding betreft die zowel vaardigheden als attitudes beoogt te vormen, wordt ook de bereidheid om een persoonlijk proces aan te gaan afgetoetst.

Studiegeld

Inschrijvingsgeld bedraagt 2 500 euro per academiejaar en kan in twee schijven betaald worden, nl. een eerste schijf van 1 150 euro voor 1 september en een tweede schijf van 1 150 euro voor 1 februari.

In het inschrijvingsbedrag zijn inbegrepen: alle seminaries en workshops, groepssupervisies, leertherapie-weekends, evaluatie-sessies, copy’s en drank tijdens pauzes.

Zijn niet inbegrepen: aan te schaffen handboeken, lunch, accommodatiekosten leertherapie-weekends  (totaal 12 weekends, gespreid over 4 jaar; +/- 130 euro weekend alles inbegrepen), individuele externe supervisies en de jaarlijkse studiedagen van de VVCEPC en VVGT.

Voor zelfstandigen is er een financiële tegemoetkoming mogelijk via KMO-portefeuille (sodexo.be).  Info bij Stephanie Goovaerts: Stephanie.Goovaerts@uantwerpen.be.

De opleiding komt in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof (VOV).

Annulatie

Annulatie dient schriftelijk te gebeuren bij de PAVO-verantwoordelijke prof. dr. G. Vanaerschot.

Bij annulatie voor 31 januari worden de onkosten van het eerste semester, zijnde de helft van de opleidingskosten, aangerekend. Eveneens worden de kosten van de leertherapieweekends die niet tijdig werden geannuleerd, aangerekend. Dit bedrag wordt afgehouden van het reeds gestorte inschrijvingsgeld.  Het resterende bedrag wordt teruggestort voor eind april.

Voor het eerste opleidingsjaar geldt dat bij annulatie voor 1 november een vast bedrag van 300 euro, plus de kosten van de leertherapieweekends die niet tijdig werden geannuleerd, aangerekend wordt op voorwaarde dat er een vervanger wordt gevonden die de vrijgekomen opleidingsplaats inneemt. Dit bedrag wordt afgehouden van het reeds gestorte inschrijvingsgeld.  Het resterende bedrag wordt teruggestort voor eind december. 

Bij annulatie na 31 januari worden de onkosten voor het volledige opleidingsjaar, alsook de kosten van de leertherapieweekends die niet tijdig werden geannuleerd, aangerekend. Het resterende bedrag wordt teruggestort voor eind juni.

De opleidingsstaf neemt de uiteindelijke beslissing, en kan beslissen om de onkosten bij annulatie te verkleinen voor uitzonderlijke situaties die aan de basis liggen van het annuleren van de opleiding