Viering tien jaar master politieke communicatie

In september 2007 waren we een beetje zenuwachtig. We hadden onze stoute schoenen aangetrokken en onze collega’s er net van overtuigd dat het inrichten van een master Politieke Communicatie een goed idee was. Die collega’s hadden ons geloofd. Maar of er ook studenten zouden zijn, dat was een heel andere kwestie. Er bleek echt vraag te zijn naar Politieke Communicatie, want er waren niet minder dan 37 ingeschrevenen dat eerste jaar, heel wat (12) komend van buiten de Universiteit Antwerpen. En we waren vertrokken.  

In september 2017 waren we een beetje fier. Politieke Communicatie staat pal, het aantal studenten blijft constant, ons curriculum is meerdere malen ten goede bijgespijkerd, er zijn meer docenten, er is meer onderzoek etc. Reden genoeg om onze eerste 10 jaar de nodige luister bij te zetten. Dat gebeurde op 25 september 2017. De opkomst was prima, een prettig weerzien met studenten uit zowat alle cohortes van de master. De feestelijke bijeenkomst startte met een debat over ‘Populisme en Politieke Communicatie’ met Katia Segers (prof en parlementslid sp.a), Joël De Ceulaer (journalist De Morgen) en Herman Van Goethem (rector UA). Gespreksleider was Johnny Vansevenant. Na een discussie over wat populisme nu exact is, de deelnemers leken het er uiteindelijk over eens te zijn dat de definitie van voormalig UA collega Cas Mudde steek houdt, ging het er vooral levendig aan toe wanneer de vraag of populisme nu eigenlijk een goede of slechte zaak is ter tafel lag. Volgens De Ceulaer zijn tegenstellingen in de politiek geen probleem, wel integendeel, ze zorgen voor duidelijkheid voor de kiezers. Ook over de rol van de media in het versterken of juist fnuiken van populisme verschilden de meningen (gelukkig maar). Allen waren het er wel over eens dat populisme een belangrijk kenmerk is van de hedendaagse politiek, en dat het nauw verweven is met politieke communicatie. Achteraf konden de talrijk opgekomen alumni van onze opleiding nog duchtig napraten met elkaar en hun docenten. We kijken terug op een geslaagde feestavond.

In september 2027 zullen we een beetje… ouder zijn.

Bedankt Peter Van Aelst en Stefaan Walgrave voor dit stuk.