Gastcolleges in de master politieke communicatie

De opleiding ondersteunt internationalisering in het onderwijs, ook via gastcolleges. Bovendien bieden gastcolleges de mogelijkheid om de belangrijke link tussen theorie en praktijk aan onze studenten te tonen.

2020-2021

Opening academiejaar 

Op 21 september 2020 openden we het academiejaar met een lezing door Sammy Mahdi, kamerlid van CD&V. De lezing werd live uitgezonden, zodat studenten en docenten ook vanop afstand konden meevolgen. Lees meer over deze lezing.


Methods in Political Psychology

In het seminarie Methods in Political Psychology traden er dit jaar twee gastsprekers op. Peter Bull (Prof. Em. York University, UK) nam deel aan een online Q&A sessie met de studenten over 'Equivocation analysis of political interviews'. Verder kwam professor Elena Shestopal van de Staatsuniversiteit van Moskou (Lomonosov-universiteit) op bezoek met een online lezing rond perceptieanalyse in politiek ('Methods in political perception analysis').

Overheids- en social profitcommunicatie 

Veva Daniëls (woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer) en Peter De Meyer (woordvoerder van de UAntwerpen) gaven lezingen over hun activiteiten als woordvoerders gebaseerd op spannende voorbeelden en reële cases uit de praktijk. Daarnaast kregen de studenten een gastcollege van een andere expert uit het werkveld, Tom Hoorens, Adviseur bij Kabinet van de Vice-eersteminister en minister van Justitie.

Media & Democratic Debate

 Prof. Sean Phelan (Massey University, Nieuw-Zeeland) kwam langs in het vak Media & Democratic Debate met de online lezing ‘Morality, the political and contemporary media cultures’.

Media en Politiek 

In de lessen Media en Politiek zijn er twee gastcolleges geweest van de onderzoekers Jonas Lefevere en Ruud Wouters bij de onderzoeksgroep M²P. Ruud Wouters voert onderzoek naar hoe sociale bewegingen erin slagen om succes te boeken, in termen van onder andere media aandacht. Het onderzoek van Jonas Lefeverericht zich ook op het domein van politieke communicatie, meer specifiek op de impact van media op het publiek en de rol van issues in stemgedrag.

EU as a political system en European Negotiation Seminar

 Peter Van Kemseke, diplomaat en gastprofessor bij KU Leuven, kwam met een gastles in het vak EU as a political system. Verder waren we blij om opnieuw de journalist van Knack, Kamiel Vermeylen, bij ons te mogen introduceren.

Gastcolleges 2019-2020

Opening academiejaar 

Op de opening van het academiejaar genoten we van de lezing door Tim Verheyden, expert sociale media en fake news bij VRT NWS. In de openingslezing “Make Social Media Great Again” vertelde Tim Verheyden over de uitdagingen van het moderne nieuwsmedialandschap en zijn eigen journalistieke speurtocht naar transparantie bij social mediabedrijven. In de bespreking van filterbubbels en fake news worp hij een kritische blik op de normatieve implicaties van sociale media als informatiekanalen.


Openingslezing Tim Verheyden3.png

Politieke Marketing en Politieke Psychologie

Prof. Peter Bull (University of York; Honorary Prof. University of Salford) gaf colleges over hoe politici moeilijke vragen ontwijken en over de retorische middelen in hun publieke toespraken. Daarnaast genoten we van het hoorcollege van Martina Temmerman (Vrije Universiteit Brussel) die retorische tactieken in politieke speeches in haar les behandelde. 

Journalistiek en crossmedialiteit 

PhD onderzoeker aan UAntwerpen, Kenza Lamot, had het in haar gastles over de audience analytics en datagedreven journalistiek.  

EU as a political system en European Negotiation Seminar

In het vak EU as a political system verwelkomden we Kamiel Vermeylen, EU journalist en werkzaam bij Knack Magazine. Een andere gastspreker uit het werkveld Eduard Van Kleunen (Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken) kwam langs in European Negotiation Seminar. Daarnaast kregen de studenten les van Edith Drieskens, hoofddocent Internationale en Europese Studies aan KU Leuven. 


Gastcolleges 2018-2019

 

Opening academiejaar

Naar goede gewoonte begon het nieuwe academiejaar met een introductiebijeenkomst en een feestelijke opening die deze keer op maandag 24 september plaatsvond. Het hoogtepunt van de opening was de lezing door het Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz (foto, Open Vld) die in zijn speech de uitdagingen en perspectieven van burgerlijke participatie behandelde.


Politieke Marketing en Politieke Psychologie 

Prof. Darren Lilleker (foto) van Bournemouth University vertelde in zijn colleges over de politieke campagnes aan de hand van actuele voorbeelden uit de Britse en Amerikaanse politiek. Dit jaar ging het over branding van Britse partijen, polarisatie in de VS-politiek en de rol van overtuigingen in politieke beslissingen.


guestspeaker.jpg

Media & Democratic Debate 

Prof. Kari Karppinen (University of Helsinki) gaf les over het pluralisme en de diversiteit in journalistiek en de daaraanhangende concepten in mediastudies.

Journalistiek en crossmedialiteit 

Jan Walraven (journalist bij de nieuwssite 'Apache') vertelde in zijn gastles over de mogelijkheden en gevolgen van dataficatie voor media en communicatie.

EU as a political system

Postdoc onderzoeker aan UAntwerpen, Iskander De Bruycker behandelde lobbygroepen in EU. Dan Luca, werkzaam als senior director bij Euractiv, had het over verkiezingen en EU-media. Tijdens een ander college in dit vak vertelde Martin Ohridski van het Secretariaat-generaal van de Europese Commissie over het transparantieregister van de EU. Aan het einde van het semester kwam ook Andrea d'Incecco (Political Intelligence) langs met een lezing "EU Digital Policy: 'cause we are living in a digital world".