Scriptieprijs

Elk jaar kiezen we de vijf beste thesissen van de opleiding voor deelname aan de scriptieprijs van de master politieke communicatie. De selectie is uiteraard bovenal op basis van de beoordeling van de masterthesis (75%) en de collectieve verdediging (25%) gemaakt, al is er daarnaast ook rekening gehouden met diversiteit in onderwerp en methode, alsmede presentatievaardigheid. Dit wil dus zeggen dat niet per definitie enkel de thesissen met het hoogste eindcijfers worden genomineerd.

De genomineerde studenten mogen hun de belangrijkste bevindingen uit hun masterproef  presenteren aan een onafhankelijke vakjury. Deze jury bestaat uit leden van het adviescomité van de master waaronder enkele vooraanstaande politici en politieke journalisten. Zij bepalen gezamenlijk wie de eervolle prijs in ontvangst mag nemen. Het publiek bestaak ook uit familie en vrienden van de finalisten, medestudenten, alumni en professoren. 

Winnaars scriptieprijs:

Zie meer winnaars scriptieprijs

Winnaars scriptieprijs:

  • 2016-2017 Moussa Radi
  • 2015-2016 Karolin Soontjens
  • 2014-2015 Babette Gommers
  • 2013-2014 Stella Vansummeren
  • 2012-2013 Ruud Govers en Koen Maes
  • 2011-2012 Kirsten Van Camp
  • 2010-2011 Iskander De Bruyker
  • 2009-2010 Tijs De Geyndt

Bekijk de thesissen in de scriptiedatabank