Scriptieprijs politieke communicatie

Elk jaar kiezen we de vijf beste thesissen van de opleiding voor deelname aan de scriptieprijs van de master politieke communicatie. De selectie is uiteraard bovenal op basis van de beoordeling van de masterthesis (75%) en de collectieve verdediging (25%) gemaakt, al is er daarnaast ook rekening gehouden met diversiteit in onderwerp en methode, alsmede presentatievaardigheid. Dit wil dus zeggen dat niet per definitie enkel de thesissen met het hoogste eindcijfers worden genomineerd.

De genomineerde studenten mogen hun de belangrijkste bevindingen uit hun masterproef  presenteren aan een onafhankelijke vakjury. Deze jury bestaat uit leden van het adviescomité van de master waaronder enkele vooraanstaande politici en politieke journalisten. Zij bepalen gezamenlijk wie de eervolle prijs in ontvangst mag nemen. Het publiek bestaak ook uit familie en vrienden van de finalisten, medestudenten, alumni en professoren. 

Winnaars scriptieprijs: