Scriptieprijs politieke communicatie 2019-2020

De thesiswedstrijd vond plaats op maandag 7 september 2020. Naar traditie vindt de thesisprijs plaats in het welgekende Meerminnegebouw met een uitgebreide receptie. De nodige Covid- voorzorgsmaatregelen in acht nemend, weken we noodgedwongen uit naar het grootst beschikbaar lokaal – de aula Rector Dhanis. De 4 genomineerde studenten mochten voor een prominente vakjury* van journalisten en politici onder begeleiding van Siegfried Bracke (voormalig journalist VRT en oud-voorzitter van de Kamer, N-VA) hun thesis presenteren gevolgd door kritische vragen van de jury. Na de beraadslaging werd de Thesisprijs 2020 uitgereikt aan Laura Dekkers voor haar masterproef getiteld Monarchie, communicatie en media: Philippe van België BVBA. De jury sprak vol lof over het innovatief en diepgaand onderzoek, maar ook over de heldere presentatie en verdediging.


IMG_8372_web.jpg

Het exploratief onderzoek van Laura Dekkers vergeleek de communicatiestrategie en werking van de communicatiedienst van het Koninklijk Paleis onder Koning Albert en Koning Philippe. Een vergelijking van diepte-interviews met het Koninklijk Paleis in 2003 en 2020 maakte duidelijk dat de communicatieafdeling sterk geprofessionaliseerd werd sinds het aantreden van de nieuwe koning. Zo werd er ingezet op nieuwe communicatekanalen en het onderhouden van goede relaties met de pers. In een tweede luik analyseerde de studente de manier waarop de Belgische monarchie wordt voorgesteld in de Vlaamse media. De nieuwe communicatiestrategie bleek verrassend genoeg niet meer artikels op te leveren. Dit betekent evenwel niet dat de monarchie minder zichtbaar is, gezien de sociale mediakanalen waarmee het Paleis de burger kan bereiken. Tenslotte bleek dat Koning Phillipe in de media minder omschreven wordt als stijf, saai en serieus; mogelijks de verdienste van de nieuwe communicatieafdeling.

De publieksprijs – georganiseerd door de eigen studenten - werd toegewezen aan Willem Speelman die een thesis schreef over het Vlaams Belang en de welvaartstaat

IMG_8440.jpg

Een welgemeende dank aan de genomineerden, de vakjury en het publiek voor een uitzonderlijke Thesiswedstrijd. We kijken met veel belangstelling uit naar een nieuw jaar met kwaliteitsvolle thesissen en gepassioneerde studenten. Graag tot de volgende Thesisprijs!

De genomineerde masterproeven zijn beschikbaar via de scriptiedatabank.

  • Kaat Van Reusel: Politici: mooie woorden, weinig antwoorden?
  • Lotte Buijs: Negatief campagne voeren op Facebook: Vlaanderen goes USA? Een kwantitatief onderzoek naar negatieve Facebookadvertenties van Vlaamse politieke partijen.
  • Laura Dekkers: Monarchie, communicatie en media: Philippe van België BVBA.
  • Willem Speelman: ‘Volkse solidariteit’. Vlaams Belang en de welvaartstaat. Sociaaleconomische positionering van 1995 t/m 2019.

*Jury thesiswedstrijd 2020

Jinnih Beels (schepen van onderwijs Antwerpen, sp.a), Linda De Win (journaliste VRT), Sammy Mahdi (parlementslid, CD&V), Bart Brinckman (senior writer De Standaard), Willem-Frederik Schiltz (Vlaams Parlementslid, Open VLD)