Stage

Studenten die dat willen kunnen ook een stage volgen. De stage is niet verplicht en kan in de plaats komen van één van beide seminaries die je in het tweede semester volgt. 

Zo'n stage biedt je de mogelijkheid om meer praktische vaardigheden aan te leren. Dat sluit ook helemaal aan bij het competentiegericht en studentgecentreerd onderwijs waar onze universiteit voor staat. De Universiteit Antwerpen heeft als officiële politiek dat het onderwijs niet langer uitsluitend in het teken staat van klassieke kennisoverdracht, maar dat we juist zorgen voor een leeromgeving die jou als student uitdaagt om je opgedane kennis, vaardigheden en attitudes geïntegreerd toe te passen.

Het mag duidelijk zijn dat de opleiding politieke communicatie zich situeert in een specifieke maatschappelijke sector en beroepenveld waardoor het mogelijk moet zijn om studenten op bijzonder relevante en toepasselijke stageplaatsen te krijgen.

Stage in het studieprogramma