GrO2 - Arthur Boven

Een duurzame cultivatiemethode voor microalgen

De CO2 – concentratie in de atmosfeer blijft toenemen. Dat komt voor een groot stuk door de onverzadigbare consumptiedrang die momenteel heerst bij een groot deel van de wereldbevolking. De enige manier waarop een ecologische ramp in de toekomst vermeden kan worden, is door in te zetten op nieuwe duurzame technologieën en producten. Microalgen kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Het zijn eencellige organismen die, net zoals bomen, door middel van een fotosynthese proces CO2 omzetten in zuurstof en waardevolle biomassa met tal van toepassingen. De productiemethoden van deze microalgen zijn echter nog niet duurzaam genoeg om een massaproductie van de biomassa mogelijk te maken.

GrOgaat de samenwerking aan met bestaande industriën

GrO2 is een project dat de cultivatie van microalgen verduurzaamt door een samenwerking aan te gaan met bestaande industrieën. Microalgen hebben voornamelijk licht, warmte en water nodig om te kunnen groeien. In Noordwest-Europa blijkt vooral het op temperatuur houden van de fotobioreactoren, waarin microalgen gekweekt worden, een groot probleem. Een oplossing hiervoor biedt zich aan in de huidige industrie. Veel bedrijven hebben een overschot aan restwarmte die gebruikt kan worden om de microalgen van een optimale groeitemperatuur te voorzien.

‘Rooftop’ reactor

Er werd een fotobioreactor ontworpen voor de installatie op daken van industriële gebouwen waarbij vanuit een gecentraliseerde controle unit op de begane grond het oogstproces van de volledige site kan gebeuren. De reactor wordt op het dak geplaatst om zoveel mogelijk licht te kunnen absorberen en om de impact van het systeem op de huidige bedrijfswerking tot een minimum te kunnen beperken. Er werd een uniek ‘climate control’ systeem ontworpen dat door middel van restwarmte de volledige fotobioreactor voortdurend op de juiste temperatuur kan houden. Verder zorgt de warmteoverdracht over de volledige reactor ervoor dat de watercirculatie nogal traag kan gebeuren waardoor het systeem relatief weinig energie zal verbruiken.

Arthur vertelt over zijn masterproef