HospiFlow – Efficiëntie op de Intensieve Zorg

Masterproef 2014-2015 van Stephanie Reynders

Geselecteerd voor Best of PO! 2015
Winnaar Novosanis MedTech Award 2015

Stephanie.reynders@gmail.com
Interne promotor: Jan Van Goey - Interne co-promotor: Kristof Vaes
Externe promotor: Philippe Jorens (Universitair Ziekenhuis Antwerpen)


HospiFlow houdt de ontwikkeling in van een methodologie om de efficiëntie op een intensieve zorgafdeling te evalueren. Een simulatiesoftware visualiseert en identificeert knelpunten in een bestaande of toekomstige layout. De kwantitatieve en objectieve resultaten van de evaluatie leiden tot het nemen van juiste beslissingen bij het ontwerpen, renoveren of bouwen van een nieuwe intensieve zorgafdeling.

Methodologie
De intensieve zorgafdeling is een aparte divisie in een ziekenhuis waar patiënten 24/7 bewaakt en verzorgd worden aan de hand van hoogtechnologische medische apparatuur en een team van zorgverleners.  De ontworpen methodologie bestaat uit drie sleuteldelen: een proces, een pathologie en een layout. Het proces bestaat uit een reeks activiteiten die de zorgverlener onderneemt om een doel te bereiken. De pathologie is de oorzaak van de opname van de patiënt en bepaalt de combinatie van de omringende apparatuur. De layout is de indeling van de intensieve zorgkamer of –afdeling. Een proces en een pathologie vormen samen een scenario dat gesimuleerd kan worden in een bestaande of toekomstige layout. De efficiëntie van die layout wordt door de simulatie geëvalueerd met als resultaat kwantitatieve en objectieve gegevens. Deze gegevens maken het mogelijk om layouts met elkaar te vergelijken.

Simulatie
Dankzij de visualisatie kunnen knelpunten gemakkelijk geïdentificeerd worden. De simulatie wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van algoritmes en artificiële intelligentie. Dankzij het algoritme wordt de route van de zorgverlener automatisch bepaald aan de hand van het scenario. De artificiële intelligentie zorgt ervoor dat de zorgverlener autonoom beslissingen kan maken wanneer het een apparaat of object tegenkomt. De persoonlijkheid van de zorgverlener en het welzijn van de patiënt hebben invloed op het verloop van de simulatie. 

Software
De simulatie wordt uitgevoerd in een software om de gebruiksvriendelijkheid van het product te garanderen. Elk ziekenhuis heeft een unieke manier van werken waardoor elk proces, elke pathologie en elke layout verschillend is. De interface van de software laat de gebruiker toe om deze unieke gegevens deels zelf in te voeren indien dat nodig is. 

Meerwaarde
De kwantitatieve en objectieve resultaten brengen een significante meerwaarde met zich mee. Ten eerste kan het ziekenhuis gemakkelijker knelpunten identificeren dankzij de visualisatie van stromen. Ten tweede kan de architect evidence-based beslissingen maken waardoor hij sneller en gemakkelijker zijn klanten kan overtuigen. Deze simulatie zal leiden tot het maken van verantwoorde, juiste beslissingen. Een positieve verandering in de layout van een intensieve zorgafdeling zal een meer vloeiende werkstroom creëren. Dit resulteert in een kalme werkomgeving voor de zorgverlener en een meer ontspannen en helende omgeving voor de patiënt. Wanneer een patiënt zich in een helende omgeving bevindt, wordt het genezingsproces bevorderd. Bijgevolg kan de verblijfsduur van de patiënt verkort worden; een meerwaarde waar alle stakeholders van kunnen genieten. De patiënt en diens familie ervaren een korter verblijf, de zorgverlener kan het werk op een meer ontspannen manier uitoefenen en het ziekenhuis bespaart kosten aan medicatie, medische toebehoren en apparatuur.

“Einde van het gevecht tussen zorgverleners, architecten en economisten.”
(Ronny Pieters – UZG)