Studieprogramma van de master taal- en letterkunde: digitale tekstanalyse-Engels (Uitdovend)

Vanaf het academiejaar 2020-2021 kan je niet meer kiezen voor de specialisatie-optie digitale tekstanalyse.

Master in de taal- en letterkunde: digitale tekstanalyse - Engels
Academiejaar :
Belangrijk: de studenten van deze master mogen geen opleidingsonderdelen volgen in andere talen dan deze van de afstudeerrichting van de bachelor

De studenten nemen, naast de masterproef (18 studiepunten) en de vrije keuzeruimte (6 studiepunten), nog voor 36 studiepunten op uit twee deelrichtingen - 18 studiepunten voor Digitale tekstanalyse en 18 studiepunten voor Engels, waarbij voor Engels minstens één opleidingsonderdeel literatuur en één opleidingsonderdeel taalkunde moet worden gevolgd.

Masterproef

Masterproef Taal- en Letterkunde18sp1e+2e sem
Mortelmans, Tanja
 

Digitale tekstanalyse

Verplichte opleidingsonderdelen

Programmeren voor Taal- en Letterkunde6sp1e sem.
Daelemans, Walter
Kestemont, Mike
Manjavacas, Enrique
Schrijvers aan het werk: tekstgenetisch onderzoek en teksteditie6sp2e sem.
Van Hulle, Dirk
Beloborodova, Olga
Digitale tekstanalyse en literaire theorie6sp2e sem.
Kestemont, Mike
 

Engelse taalkunde en literatuur

18 studiepunten te kiezen, waarvan minstens één opleidingsonderdeel taalkunde en één opleidingsonderdeel literatuur

Beckett seminar6sp1e sem.
Van Hulle, Dirk
Beloborodova, Olga
Stevens Seminar6sp2e sem.
Eeckhout, Bart
The American historical novel since 19506sp1e sem.
Herman, Luc
New York City in Twentieth-Century Literature6sp2e sem.
Eeckhout, Bart
Michiels, Laura
Women Writers in Modern British Literature6sp2e sem.
Verhulst, Pim
Constructing Age in Modern Literature6sp1e sem.
Joosen, Vanessa
Joyce Seminar6sp2e sem.
NNB, -
Eeckhout, Bart
Children's Literature Summer School6sp1e sem.
Joosen, Vanessa
 
Phonetics and phonology6sp2e sem.
Verhoeven, Jo
Curriculum and syllabus design6sp2e sem.
Van De Poel, Kris
Pragmatics6sp1e sem.
Brisard, Frank
Language Variation and Change in Adults6sp2e sem.
Petré, Peter
English Sociolinguistics6sp2e sem.
De Wit, Astrid
Fieldwork in English Linguistics6sp1e sem.
De Wit, Astrid
Digital Humanities Summer School6sp2e sem.
Van Hulle, Dirk
Kestemont, Mike
 

Vrije ruimte

6 studiepunten te kiezen uit onderstaande lijst of uit:
- de resterende opleidingsonderdelen van de masters Taal- en Letterkunde, met inachtneming van de beperkingen die voortvloeien uit de taalkeuze op bachelorniveau;
- de opleidingsonderdelen van een andere masteropleiding dan Taal- en Letterkunde, met inbegrip van masteropleidingen buiten de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, na goedkeuring van de Onderwijscommissie Taal- en Letterkunde (hiervoor dien je een gemotiveerde aanvraag in via het formulier 'Aanvraagformulier extra-curriculaire vakken' (terug te vinden op de facultaire website onder 'Formulieren')).
- De taalspecifieke domeingebonden opleidingsonderdelen van de edumaster talen, met inachtneming van de beperkingen die voortvloeien uit de taalkeuze op bachelorniveau.

Professionele Stage6sp1e+2e sem
Rousseau, Valerie
Wetenschappelijke stage6sp1e+2e sem
Rousseau, Valerie