Studieprogramma van de master taal- en letterkunde: digitale tekstanalyse-Frans (Uitdovend)

Vanaf het academiejaar 2020-2021 kan je niet meer kiezen voor de specialisatie-optie digitale tekstanalyse.

Master in de taal- en letterkunde: digitale tekstanalyse - Frans
Academiejaar :
Belangrijk: de studenten van deze master mogen geen opleidingsonderdelen volgen in andere talen dan deze van de afstudeerrichting van de bachelor

De studenten nemen, naast de masterproef (18 studiepunten) en de vrije keuzeruimte (6 studiepunten), nog voor 36 studiepunten op uit twee deelrichtingen - 18 studiepunten voor Digitale tekstanalyse en 18 studiepunten voor Frans, waarbij voor Frans minstens één opleidingsonderdeel literatuur en één opleidingsonderdeel taalkunde moet worden gevolgd

Masterproef

Masterproef Taal- en Letterkunde18sp1e+2e sem
Mortelmans, Tanja
 

Digitale tekstanalyse

Verplichte opleidingsonderdelen

Programmeren voor Taal- en Letterkunde6sp1e sem.
Daelemans, Walter
Kestemont, Mike
Manjavacas, Enrique
Schrijvers aan het werk: tekstgenetisch onderzoek en teksteditie6sp2e sem.
Van Hulle, Dirk
Beloborodova, Olga
Digitale tekstanalyse en literaire theorie6sp2e sem.
Kestemont, Mike
 

Franse taalkunde en literatuur

18 studiepunten te kiezen, waarvan minstens één opleidingsonderdeel taalkunde en één opleidingsonderdeel literatuur

Hedendaagse stromingen in de Franse literaire kritiek6sp1e sem.
Schuerewegen, Franc
Grammaticalisatie en taalverandering6sp2e sem.
Vanderheyden, Ann
Semantiek. Le marquage évidentiel et modal en français6sp1e sem.
Dendale, Patrick
Voyages fascinants dans le monde de la linguistique6sp1e sem.
De Mulder, Walter
 
Literatuur en media6sp2e sem.
Schuerewegen, Franc
Littérature française hors France (Moyen Orient, Afrique, Antilles)6sp2e sem.
Gyssels, Kathleen
Hedendaagse stromingen in de Franse literaire kritiek6sp1e sem.
Schuerewegen, Franc
 

Vrije ruimte

6 studiepunten te kiezen uit onderstaande lijst of uit:
- de resterende opleidingsonderdelen van de masters Taal- en Letterkunde, met inachtneming van de beperkingen die voortvloeien uit de taalkeuze op bachelorniveau;
- de opleidingsonderdelen van een andere masteropleiding dan Taal- en Letterkunde, met inbegrip van masteropleidingen buiten de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, na goedkeuring van de Onderwijscommissie Taal- en Letterkunde (hiervoor dien je een gemotiveerde aanvraag in via het formulier 'Aanvraagformulier extra-curriculaire vakken' (terug te vinden op de facultaire website onder 'Formulieren')).
- De taalspecifieke domeingebonden opleidingsonderdelen van de edumaster talen, met inachtneming van de beperkingen die voortvloeien uit de taalkeuze op bachelorniveau.

Professionele Stage6sp1e+2e sem
Rousseau, Valerie
Wetenschappelijke stage6sp1e+2e sem
Rousseau, Valerie